home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

centOS 7.5 built 1804 gebruiksklaar maken ...

De bedoeling is om de clean-2-clone machine in
http://linux800.be/inleiding/praktijk-labo-s/installatie-centos7-5-1804
te clonen en aan te passen aan onze noden ...
 

 1. vergeet niet MAC-addressen te herinitialiseren tijdens het clonen
   
  centos-7.5-1804-c2c-30

   
  Maak een full clone en start deze op...
   

 2. first impressions
   
  centos-7.5-1804-c2c-31

   

  centos-7.5-1804-c2c-32

   
  ... ifconfig werkt niet, ip addr wel
   
  Maar er is wel internet ...

  [user@centOS-75-1804-c2c ~]$ ping google.be
  PING google.be (173.194.69.94) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from ef-in-f94.1e100.net (173.194.69.94): icmp_seq=1 ttl=63 time=19.2 ms
  64 bytes from ef-in-f94.1e100.net (173.194.69.94): icmp_seq=2 ttl=63 time=24.6 ms
  ^C
  --- google.be ping statistics ---
  2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1009ms

   

 3. net-tools
   
  net-tools is een packet met nuttige netwerk utilities, o.a. ifconfig.
  We installeren net-tools op centOS als volgt:
   
  [user@centOS-75-1804-c2c ~]$ sudo yum install net-tools
  [sudo] password for user: 
  Loaded plugins: fastestmirror
  Determining fastest mirrors
  * base: mirror.plusserver.com
  * extras: centos.mirror.fr.planethoster.net
  * updates: centos.cu.be
  base                             | 3.6 kB 00:00:00   
  extras                            | 3.4 kB 00:00:00   
  updates                            | 3.4 kB 00:00:00   
  (1/4): base/7/x86_64/group_gz                 | 166 kB 00:00:00   
  (2/4): extras/7/x86_64/primary_db               | 187 kB 00:00:00   
  (3/4): updates/7/x86_64/primary_db              | 5.2 MB 00:00:00   
  (4/4): base/7/x86_64/primary_db                | 5.9 MB 00:00:00   
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package net-tools.x86_64 0:2.0-0.22.20131004git.el7 will be installed
  --> Finished Dependency Resolution
   
  Dependencies Resolved
   
  =====================================================================================
  Package     Arch     Version              Repository  Size
  =====================================================================================
  Installing:
  net-tools    x86_64    2.0-0.22.20131004git.el7      base    305 k
   
  Transaction Summary
  =====================================================================================
  Install 1 Package
   
  Total download size: 305 k
  Installed size: 917 k
  Is this ok [y/d/N]: y
  Downloading packages:
  warning: /var/cache/yum/x86_64/7/base/packages/net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
  Public key for net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64.rpm is not installed
  net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64.rpm         | 305 kB 00:00:00   
  Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
  Importing GPG key 0xF4A80EB5:
  Userid   : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <security@centos.org>"
  Fingerprint: 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
  Package  : centos-release-7-5.1804.el7.centos.x86_64 (@anaconda)
  From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
  Is this ok [y/N]: y
  Running transaction check
  Running transaction test
  Transaction test succeeded
  Running transaction
  Installing : net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64             1/1 
  Verifying : net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64             1/1 
   
  Installed:
  net-tools.x86_64 0:2.0-0.22.20131004git.el7                    
   
  Complete!

   
  Dit pakket bevat de volgende info:
   
  [user@centOS-75-1804-c2c ~]$ yum info net-tools

  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: centos.be.mymirror.online
  * extras: mirrors.atosworldline.com
  * updates: centos.mirror.ate.info
  Installed Packages
  Name    : net-tools
  Arch    : x86_64
  Version   : 2.0
  Release   : 0.22.20131004git.el7
  Size    : 917 k
  Repo    : installed
  From repo  : base
  Summary   : Basic networking tools
  URL     : http://sourceforge.net/projects/net-tools/
  License   : GPLv2+
  Description : The net-tools package contains basic networking tools,
      : including ifconfig, netstat, route, and others.
      : Most of them are obsolete. For replacement check iproute package

   
  En de volgende binaries zitten er in ...
   
  [user@centOS-75-1804-c2c ~]$ rpm -q -l net-tools | grep bin

  /bin/netstat
  /sbin/arp
  /sbin/ether-wake
  /sbin/ifconfig
  /sbin/ipmaddr
  /sbin/iptunnel
  /sbin/mii-diag
  /sbin/mii-tool
  /sbin/nameif
  /sbin/plipconfig
  /sbin/route
  /sbin/slattach

   
  ... en ifconfig werkt nu (al is het beter te leren werken met de ip addr commando familie ...)
   
  [user@centOS-75-1804-c2c ~]$ ifconfig

  enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::2708:b8e4:cc07:c191 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:e2:fd:0a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17679 bytes 13358342 (12.7 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7934 bytes 743505 (726.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
   
  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 32 bytes 2592 (2.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32 bytes 2592 (2.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

   

 4. sudo rechten aan user toekennen
   
  inloggen als root en dan: # usermod -a -G wheel <username>
   
  of als een gebruiker met sudo rechten inloggen en het volgende intikken: ...
  $ sudo usermod -a -G wheel <username>
   

 5. hostname
   
  De hostname aanpassen in centOS is niet moeilijk. Dat doen we in de bestanden /etc/hostname en /etc/hosts:
   
  sudo vi /etc/hostname
  centOS-75-1804-avo2
  ~                                          
  ~   
  -- INSERT --                                       

   
  sudo vi /etc/hosts

  127.0.0.1  centOS-75-1804-avo2 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
  ::1     centOS-75-1804-avo2 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
  ~                                                    
  ~                                                    
  -- INSERT --

   
  Na het aanpassen van de hostname in /etc/hosts is het belangrijk de machine te herstarten ...
   
  De volgende login toont ons de correcte hostname na herstart:

  user@localhost's password: 
  Last login: Fri Sep 7 10:34:19 2018 from gateway
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ hostname
  centOS-75-1804-avo2
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$

   

 6. netwerk bridged
   
  Servers hebben een statisch netwerk-adres nodig, in de LAN (of daarbuiten), om altijd bereikbaar te zijn.
  Om een statisch bereikbaar netwerk-adres te kunnen toekennen moeten we de netwerkadapter van onze centOS plaatsen op BRIDGED.
   
  Doe een shutdown van je virtuele CentOS, en zet in de virtualbox manager het netwerk BRIDGED ...
   
  bridged

   
  Let goed op dat je de juiste netwerkadapter kiest waarop je LAN is aangesloten.
  Je kan dat zien op de HOST-OS (de windows op je laptop) a.d.h.v. ipconfig /all
   
  Start daarna je CentOS opnieuw op ...
  ... en doe een ifconfig ...
   
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ ifconfig

  enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.5.226 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.5.255
    inet6 fe80::2708:b8e4:cc07:c191 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2a02:1811:2c08:a700:abc3:7478:49d7:d811 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:e2:fd:0a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 290 bytes 38473 (37.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 289 bytes 31233 (30.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

  In dit specifieke geval zit mijn machine achter een TELENET router en krijgt ze hiervan een DHCP-adres.
   
  Ik kan vervolgens via SSH inloggen op deze machine:
   
  teacher@thismachine ~ $ ssh 192.168.5.226 -l user

  The authenticity of host '192.168.5.226 (192.168.5.226)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:/JmcqgOQCNJ9ZxDv4U+AFL0Pr8MOmM694JxjPfHJZRk.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added '192.168.5.226' (ECDSA) to the list of known hosts.
  user@192.168.5.226's password: 
  Last login: Fri Sep 7 11:47:24 2018
   
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ hostname
  centOS-75-1804-avo2
   
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ uname -a
  Linux centOS-75-1804-avo2 3.10.0-862.el7.x86_64 #1 SMP Fri Apr 20 16:44:24 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
   
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ who
  user   tty1     2018-09-07 11:47
  user   pts/0    2018-09-07 11:15 (gateway)
  user   pts/1    2018-09-07 11:51 (192.168.5.12)
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ 

   

 7. netwerk statisch: gegevens verzamelen
   
  Het netwerk van mijn server is nu gebridged. Als ik mijn ipv4 configuratie statisch wil instellen heb ik de volgende elementen nodig:

  • een vrij ipv4 adres (ook niet overlappend met een DHCP scope)
  • een netmask
  • een gateway
  • een DNS-server

  In mijn specifiek geval kan ik elke netwerkadres gebruiken tussen 192.168.5.51 en 192.168.5.100; ik kies voor 192.168.5.81.
   
  Netmask en default gateway (en ook DNS) zijn hetzelfde als onder dhcp. Ik vraag dit nog even op:
   
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ ifconfig | grep netmask

    inet 192.168.5.226 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.5.255
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0

  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ route -n | grep 0.0.0.0

  0.0.0.0     192.168.5.1   0.0.0.0     UG  100  0    0 enp0s3
  192.168.5.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   100  0    0 enp0s3

  Als DNS wil ik 8.8.4.4 gebruiken ...
   

  • adres: 192.168.5.81
  • netmask: 255.255.255.0
  • gateway: 192.168.5.1
  • dns-server: 8.8.4.4
    
 8. netwerk statisch: configuratie
   
  De configuratie van onze netwerkadapaters wordt in RedHat en centOS opgeslagen in de directory:
  /etc/sysconfig/network-scripts/
   
  In deze directory vind ik het volgende:
   
  [user@centOS-75-1804-avo2 network-scripts]$ ls
  ifcfg-enp0s3 ifdown-ipv6  ifdown-Team   ifup-eth  ifup-post   ifup-tunnel
  ifcfg-lo   ifdown-isdn  ifdown-TeamPort ifup-ippp  ifup-ppp    ifup-wireless
  ifdown    ifdown-post  ifdown-tunnel  ifup-ipv6  ifup-routes  init.ipv6-global
  ifdown-bnep  ifdown-ppp   ifup       ifup-isdn  ifup-sit    network-functions
  ifdown-eth  ifdown-routes ifup-aliases   ifup-plip  ifup-Team   network-functions-ipv6
  ifdown-ippp  ifdown-sit   ifup-bnep    ifup-plusb ifup-TeamPort

   
  vermits mijn netwerkadapter enp0s3 heet, bekijk ik de huidige ifcfg-enp0s3

  TYPE="Ethernet"
  PROXY_METHOD="none"
  BROWSER_ONLY="no"
  BOOTPROTO="dhcp"
  DEFROUTE="yes"
  IPV4_FAILURE_FATAL="no"
  IPV6INIT="yes"
  IPV6_AUTOCONF="yes"
  IPV6_DEFROUTE="yes"
  IPV6_FAILURE_FATAL="no"
  IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
  NAME="enp0s3"
  UUID="0e63c14b-2b5b-4019-8a89-337d38b238e1"
  DEVICE="enp0s3"
  ONBOOT="yes"

   
  Ik bekijk even de documentatie in RedHat: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-networkscripts-interfaces
   
  En pas de volgende velden in de configuratie aan...

  BOOTPROTO="none"
  IPADDR=192.168.5.81
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=192.168.5.1
  DNS1="8.8.4.4"
  DNS2="8.8.8.8"
  PEERDNS=yes

   
  Waar in mijn geval de volledige config er zo uitziet ...

  TYPE="Ethernet"
  PROXY_METHOD="none"
  BROWSER_ONLY="no"
  BOOTPROTO="none"
  IPADDR=192.168.5.81
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=192.168.5.1
  DNS1="8.8.4.4"
  DNS2="8.8.8.8"
  PEERDNS=yes
  DEFROUTE="yes"
  IPV4_FAILURE_FATAL="no"
  IPV6INIT="yes"
  IPV6_AUTOCONF="yes"
  IPV6_DEFROUTE="yes"
  IPV6_FAILURE_FATAL="no"
  IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
  NAME="enp0s3"
  UUID="0e63c14b-2b5b-4019-8a89-337d38b238e1"
  DEVICE="enp0s3"
  ONBOOT="yes"

   
  Vervolgens herstart ik het netwerk via systemd met het volgende commando:
   
  $ sudo systemctl restart network
   
  Als je met ssh was ingelogd, vlieg je er normaal gezien nu uit, en moet je inloggen op je nieuwe statische ip-adres ...
   
  Tenslotte kijk ik na of alles is aangepast:
   
  $ ifconfig enp0s3

  enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.5.81 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.5.255
    inet6 fe80::2708:b8e4:cc07:c191 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2a02:1811:2c08:a700:abc3:7478:49d7:d811 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:e2:fd:0a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1193 bytes 105279 (102.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 725 bytes 139026 (135.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

  $ route -n

  Kernel IP routing table
  Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
  0.0.0.0     192.168.5.1   0.0.0.0     UG  100  0    0 enp0s3
  192.168.5.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   100  0    0 enp0s3

  $ cat /etc/resolv.conf

  # Generated by NetworkManager
  nameserver 8.8.4.4
  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 2a02:1800:100::41:2

   
  ... en dan nog een test ...
   
  [user@centOS-75-1804-avo2 ~]$ ping verizon.com

  PING verizon.com (192.16.31.23) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from 192.16.31.23 (192.16.31.23): icmp_seq=1 ttl=52 time=106 ms
  64 bytes from 192.16.31.23 (192.16.31.23): icmp_seq=2 ttl=52 time=115 ms

   
  ref.: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html-single/networking_guide/
   

 9. een nieuwe gebruiker met sudo rechten aanmaken
   
  $ sudo useradd -m gebruiker
   
  $ sudo passwd gebruiker
  Changing password for user gebruiker.
  New password: xxxxxxxx
  BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
  Retype new password: xxxxxxxx
  passwd: all authentication tokens updated successfully.

   
  De groep van sudo-users in centOS en RedHat heet wheel. We voegen nu de nieuwe gebruiker toe aan de groep wheel:
   
  $ sudo usermod -G wheel gebruiker
   
  $ grep wheel /etc/group
  wheel:x:10:user,gebruiker
   
  $ exit
  logout
  Connection to 192.168.5.81 closed.

   
   
  teacher@thismachine ~ $ ssh 192.168.5.81 -l gebruiker
  gebruiker@192.168.5.81's password: xxxxxxxx
   
  [gebruiker@centOS-75-1804-avo2 ~]$ sudo useradd -m testuser
  We trust you have received the usual lecture from the local System
  Administrator. It usually boils down to these three things:
  1) Respect the privacy of others.
  2) Think before you type.
  3) With great power comes great responsibility.

  [sudo] password for gebruiker: xxxxxxxx
   
  [gebruiker@centOS-75-1804-avo2 ~]$ grep testuser /etc/passwd
  testuser:x:1002:1002::/home/testuser:/bin/bash
   
  [gebruiker@centOS-75-1804-avo2 ~]$ sudo userdel testuser
   
  [gebruiker@centOS-75-1804-avo2 ~]$ exit