home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

tar gzip bzip2

 1. tar

  • create: tar -cvf backupfile.tar <path to files>
   -c: create
   -v: verbose
   -f: filename
   voorbeeld: sudo tar -cvf allhomes.tar /home

  • create gzip: tar -cvzf backupfile.tar.gz <path to files>
   -z: gzip file
   voorbeeld: sudo tar -cvzf allhomes.tar.gz /home

  • expand en restore: tar -xvf backupfile.tar(.gz)
   -x: expand
   voorbeeld: (sudo) tar -xvf backupfile.tar.gz (restore in dedirectory waar je bent)

  • test: tar -tvf backupfile.tar.gz
   -t: test

  • bzip2: tar -cvjf allhomes.tar.bzip2 /home
   -j: bzip2 compression

oefeningen op tar

 1. Maak een directory in je home met als name samples; zet hierin met
  cp -v /etc/*conf samples
  allerlei bestanden.
  Maak nu een ongecomprimeerde tar van deze directory op 3 manieren:
  (herbenoem de samples.tar file telkens om zeker te zijn dat de vorige niet wordt overschreven)

  • Je zit in de directory zelf en voert uit:
   tar -cv --file samples.tar *  
  • Je zit in je eigen home en voert uit:
   tar -cv --file samples.tar samples
  • Als root user vanuit /root:
   tar -cv --file samples.tar /home/<user>/samples

  Maak vervolgens een nieuwe gebruiker aan: taruser en noteer de verschillen die optreden als je een restore uitvoert met
  tar -xvf samples.tar
  in de drie verschillende gevallen van hierboven.
  Verwijder na elke restore het resultaat om zeker te zijn dat er niets is blijven hangen.
   

 2. Maak een gecomprimeerde backup met tar van /etc en van  /var
  schrijf deze commando's op.

  Kun je die backup daarna restoren in de home-directory van taruser?
  schrijf dit commando op.

  Kun je dat ook doen met een ge-pipedt commando dat zowel gzip als tar gebruikt?
  schrijf dit commando op.
   

 3. Maak als root gebruiker een bzip2 gecomprimeerde tar-file van /home
   
 4. Zoek op je schijf alle bestanden in /usr die eindigen op jpg en stop ze in een gecomprimeerd tar-bestand.
  Dat lukt niet met 1 commando. Bij elke find ... -exec tar -cvf ... zou het tarbestand telkens opnieuw gecreëerd worden.
  We kunnen echter de output van find plaatsen in een tijdelijke file door gebruik van redirection:
  find ... > findlist.lst
  Daarna kunnen we tar voeden vanaf die list met optie --files-from findlist.lst
  Noem uzelf systeembeheerder en maak een gecomprimeerde tar!

bron: http://old.linux800.be/lx-sys-filesystem-tar-oef.php