home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

linux800

10 maart 2017
Sedert ongeveer een jaar waren er twee linux800.be websites in de lucht. De nieuwe website heette in het begin new.linux800.be, maar is ondertussen volwassen genoeg geworden om 'hoofd-website' te zijn. We hebben gisteren de DNS aangepast en de oude website een plaats gegeven in een subdomein.
De oude website is nu terug te vinden op old.linux800.be. Sedert 2012 werd deze nauwelijks nog bijgewerkt.
Op korte termijn wordt alle informatie van "old" overgezet en aangepast naar de huidige site.

bert vandenbroeck
GIAC Certified LINUX/UNIX Systems and Security Administrator (GCUX)

5 april 2016
We waren al een paar jaar op zoek naar een nieuwe vormgeving. Bovendien is de oude website alleen nog te onderhouden in pure html, wat heel veel moeite kost. Nu er sedert januari 2016 terug een volledige cursus linux systeembeheer en services gegeven wordt te Mechelen, en er dringend veel webpagina's moeten worden geupdate zijn we aan het testen met MarkDown en Kirby CMS. We hopen hier weer enkele jaren mee verder te kunnen.

20 oktober 2014
Na anderhalf jaar pauze wordt de cursus "Linux Inleiding" ondertussen weer gegeven te Asse, Antwerpen, Mechelen en Heverlee. Er zijn momenteel enkele aanpassingen betreffende het gebruik van statische adressen bij ubuntu based desktop distributies zoals Linux Mint 17 e.v.

8 augustus 2010
Deze website is nu anderhalf jaar in de lucht. In 2009 is die stapsgewijs opgebouwd met een focus op praktijk en oefeningen. De cursus linux netwerk services was het eerst uitgebouwd, daarna de cursus inleiding.

De cursus linux inleiding kreeg deze week een opknapbeurt en kreeg een uniforme lay-out mee. Enkele oudere oefeningen werden geschrapt, enkele recentere toegevoegd. Dit moet eveneens gebeuren met de cursus linux netwerk services, maar daar is meer werk mee gemoeid.

2 weken terug zijn de cursussen bash-scripting en perl-scripting toegevoegd. Deze cursussen zijn nog niet 100% afgewerkt. Ze moeten nog enkele keren worden voorgelegd aan de studenten om er de denkfouten uit te halen.

Ik heb ook al vaak gedacht aan het online brengen van de cursus systeembeheer. Dat is tot op heden niet gebeurd. Ik vermoed dat hier dit jaar nog gevolg aan wordt gegeven, maar zeker is dat niet. Er ligt al een lay-out klaar, en enkele recepten.

Ik dank al de studenten die aan de oorsprong liggen van het tot stand komen van deze cursus.

9 maart 2009
Linux800 is een online learning-assistance website. Deze komt er vooral op vraag van de Linux studenten van IntecBrussel. Via een gestructureerd menu kan je linux-recepten, achtergrondinformatie, oefeningen en testen oproepen. Oplossingen worden nu nog niet onmiddelijk gegeven. Misschien kunnen we hieraan in de nabije toekomst tegemoetkomen via online test-formulieren. Maar zeker is dat nog niet.

Deze site is volop in beweging ...

Het is allemaal begonnen in de lente van 2004: samen met Ludo Cattoor heb ik toen een 3 maanden durende cursus ontwikkeld om mensen op te leiden tot linux systeem- en netwerkbeheerder.

In de zomer van 2004 kwamen de eerste linux cursisten. We zaten toen in lokaal 800.

Nu, februari 2009 zijn we bijna 5 jaar verder. Tijdens die jaren hebben we veel cursusmateriaal ontwikkeld en verzameld, aangepast en weggegooid. Het is de bedoeling dit materiaal onder CreativeCommons te delen met iedereen die er baat bij kan hebben. Bovendien is deze site een geheugensteun voor slordige en vergeetachtige cursisten en docenten.

Ik dank alle studenten van wie ik zelf veel mocht leren, en die mee gezorgd hebben voor deze bloemlezing linuxrecepten, praktijkoefeningen en achtergrondinformatie.

de lay-out is momenteel rudimentair - 100% bij mekaar gebracht via googledocs , en getest onder firefox en opera (de drop down menu's werken niet in Iex6)