home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

timeline http://linux800.be/services/services-adv-3/timeline-avo3-2020-21
  
ma 16/11/2020 // ma 09/11/2020

iptables-project-9nov2020

-- config iptables FW-dmz-binnen(ubu204)
-- config mint in BINNEN
-- ganglia in DMZ en dnat naar vboxnatnet en buiten
 
ma 26/10/2020
-- config linuxmint in vboxnatnet dhcp
-- config lubuntu in dmz static
-- iptables input chain, ssh naar port 10122 + iptables
-- http://linux800.be/services/iptables/iptables-input-chain
-- http://linux800.be/services/iptables/iptables-2020-3
-- iptables forward chain - ssh naar outside / http / https / dns
-- http://linux800.be/services/iptables/lan-to-world
-- http://linux800.be/services/iptables/iptables-2020-4

 
ma 19/10/2020
SCHEMA networks VBOXNATNET - DMZ

iptables-natnet-dmz-schema1

CURSUS iptables-basics -- http://linux800.be/services/iptables/iptables-basics
CURSUS iptables-nat-router -- http://linux800.be/services/iptables/iptables-nat-router
 
ma 12/10/2020
LABO SUSE Linux (ganglia // syslog) (vervolg)
 
ma 05/10/2020
PROJECT aanvang IPtables project
TIMELINE http://linux800.be/services/services-adv-3/timeline-avo3-2020-21
LABO NatNETWERK 192.168.149/24
LABO SUSE Linux (ganglia // syslog)
 
ma 28/09/2020
CURSUS tar / gzip / bzip2 -- http://linux800.be/sysadmin/tar-gzip-bzip2
CURSUS crontab -- http://linux800.be/sysadmin/cron-crontab
 
ma 21/09/2020
NAT NETWORK voor machines die samen moeten werken in vbox, zowel thuis als op school
CURSUS immutable bit lsattr / chattr -- http://linux800.be/sysadmin/advanced-user-admin (onderaan de page)
CURSUS playing with MOTD in order to view port forwarding from vbox (impossible)
CURSUS /etc/sudoers file -- http://linux800.be/sysadmin/etc-sudoers (oef. 4)

ma 14/09/2020
HOWTO -- filezilla -- http://linux800.be/inleiding/howto-s/sftp-via-filezilla
TO DO -- download iso lubuntu20.04/ubuntu20.04/centos8.2 from filezilla
TO DO -- installatie van een clean to clone met snapshot(0) ^^^^^
ENQUETE -- navragen toestand na AVO2 en eventuele hiaten in kennis
NAT installs voor geisoleerde machines in vbox die thuis en op school werken
HUISWERK
download ubuntu 20.04 van de sftp
download centos 8.2 van de sftp
download lubuntu 20.04.1 van de sftp
zet alle drie de virtuals in NAT van virtualbox
installeer alle drie machines als een clean to clone
zorg dat ssh naar localhost werkt
maak in alle drie de bakken een extra user aan (uw voornaam?) met sudo rechten
maak een snapshot van de drie clean2 clones en laat ze verder met rust
maak van alle 3 machines EEn of twee klonen, herbenoem de hostname en host files
zorg voor portforwarding van ssh doorheen virtualbox zodat poort 22001 wordt doorgesluist naar ubu2004-001 op port 22
enzoverder voor de andere klones

INTERPELLATIES VOORKENNIS
/etc/sudoers -- gezien
tar / gzip / bzip2
ssh / scp / sftp / keys
backups via root met keys
cron / crontab
netwerk statisch -- in NAT NETWERK