home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

DNS op ubuntu notas 2020

 1. software heet bind9

 2. installatie:   $ sudo apt install bind9
   
 3. test de service
  $ netstat -vatn
  Active Internet connections (servers and established)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
  tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   
  tcp    0   0 172.20.0.51:59118    91.189.88.142:80    TIME_WAIT 
  tcp    0  280 172.20.0.51:22     172.20.0.81:57846    ESTABLISHED
  tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN  

  nee de service draait niet, want ik zie geen poort 53
    
  ik vraag de status op:

  $ sudo systemctl status bind9
  ● bind9.service - BIND Domain Name Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: en
  Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d
      └─50-insserv.conf-$named.conf
  Active: inactive (dead)
   Docs: man:named(8)

  inderdaad NEEN: inactive -- dead
   

 4. we starten de service ...
   
  $ sudo systemctl start bind9
   
  en checken opnieuw de status
  $ sudo systemctl status bind9
  ● bind9.service - BIND Domain Name Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: en
  Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d
      └─50-insserv.conf-$named.conf
  Active: active (running) since Mon 2020-05-25 10:55:50 CEST; 2s ago

  die draait nu wel: Active:active
   
  en we testen met netstat ... zoeken naar poort 53 ...

  $ netstat -vatn
  Active Internet connections (servers and established)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
  tcp    0   0 172.20.0.51:53     0.0.0.0:*        LISTEN   
  tcp    0   0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*        LISTEN   
  tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   
  tcp    0   0 127.0.0.1:953      0.0.0.0:*        LISTEN   
  tcp    0   0 172.20.0.51:33870    192.228.79.201:53    TIME_WAIT 
  tcp    0   0 172.20.0.51:52454    192.228.79.201:53    TIME_WAIT 
  tcp    0   0 172.20.0.51:53822    199.7.83.42:53     TIME_WAIT 
  tcp    0   36 172.20.0.51:22     172.20.0.81:57846    ESTABLISHED
  tcp6    0   0 :::53          :::*          LISTEN   
  tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   
  tcp6    0   0 ::1:953         :::*          LISTEN 

   

 5. structuur config files in /etc/bind
   
  We vinden de volgende bestanden in /etc/bind
  $ ls /etc/bind
  bind.keys db.empty  named.conf.default-zones zones.rfc1918
  db.0    db.local  named.conf.local
  db.127   db.root   named.conf.options
  db.255   named.conf rndc.key

  named.conf is het hoofd configuratiebestand met als inhoud:

  include "/etc/bind/named.conf.options";
  include "/etc/bind/named.conf.local";
  include "/etc/bind/named.conf.default-zones";

   
  dit hoofd configuratiebestand laadt dus 3 include-files ...
  deze include-bestanden worden elk een onderdeel van de volledige config (zie apache2 config ubuntu)
   
  regels die beginnen met een dubbele slash // zijn commentaar
   

 6. named.conf.options
   
  de named.conf.options file is de eigenlijke config van de dns-service (die bind9 heet).
   
  inhoud: (zonder commentaar)
  $ grep -v "//" named.conf.options 
  options {
  directory "/var/cache/bind";
  dnssec-validation auto;
  auth-nxdomain no;  # conform to RFC1035
  listen-on-v6 { any; };
  };
  • hij heeft een werkdirectory /var/cache/bind
  • hij werkt met dns-sec (zie wiki)
  • "If auth-nxdomain is 'yes' allows the server to answer authoritatively (the AA bit is set) when returning NXDOMAIN (domain does not exist)"
  • hij werkt ook op ipv6
    
 7. named.conf.default-zones:
   
  De zogenaamde Automatic empty zones (including RFC 1918 prefixes), zie ook https://kb.isc.org/docs/aa-00800
   
  db.0 bevat niets // db.255 bevat niets // db.empty bevat ook niets
  db.root bevat de root-servers van het internet
  db.127 verwijst naar localhost adressen (127.0.0.1)
  db.local verwijst explicit naar localhost naam
   
  NS staat voor nameserver
  A staat voor ipv4 record
  AAAA staat voor ipv6 record
   
 8. named.conf.local
   
  deze include bevat je eigenlijke domeinen ...
  die zijn nu leeg ....
  maar zouden er zo kunnen uitzien ...
   
  ik zet er iets in ...
  $ sudo vim named.conf.local
  //
  // Do any local configuration here
  //
  // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
  // organization
  //include "/etc/bind/zones.rfc1918";
   
  zone "domein01.binnen" {
  type master;
  notify no;
  file "/etc/bind/domein1.binnen.zone";
  };

  zet er jouw eigen domein in (http://linux800.be/services/DNS-2018/dns-1)
  maak dan je domein file (cursus)
   
  $ cat domein1.binnen.zone

  $TTL 3D
  @    IN   SOA   domein01.binnen root.domein01.binnen (
          2020052501   ; serial
          8H       ; refresh
          2H       ; retry
          4W       ; expire
          1D )      ; minimum
  ;
      NS   DNS1
      NS   DNS2
  ;      MX   10 mail
  ;     
  apache     A    172.20.0.202
  openvpn     A    172.20.0.200
  DNS1      A    172.20.0.51
  DNS2      A    172.20.0.52
  samba      A    172.20.0.201
  owncloud    CNAME  apache
  pc1       A    172.20.0.81
  pc-jan     CNAME  pc1

   

 9. herstart bind9
   
  Na aanpassen van named.conf.local of een domein file moet je de service bind9 herstarten, daarna de syslog bekijken ...
   
  less /var/log/syslog en scroll naar het einde ...
   
  en zoek all zones loaded
   
  May 25 11:31:03 ubu165-DNS1 named[13753]: all zones loaded
   
  test dan vanaf je client
   
  $ ping pc1.domein01.binnen
  PING pc1.domein01.binnen (172.20.0.81) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from pc1-binnen (172.20.0.81): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.012 ms
  64 bytes from pc1-binnen (172.20.0.81): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.027 ms
  64 bytes from pc1-binnen (172.20.0.81): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.021 ms