home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

SSH & keys

 1. opzet
   
  Gebruik een linux client (linux-mint in bridged config) om een public-private key paar te genereren voor je standaard user account.
  Zet daarna de public key op je servers,
  Zet tenslotte de private key op een andere client.
  [de private key blijft jouw eigendom, de public key zet je op de servers waarop jij mag werken ...]
   
 2. ssh-keygen
   
  Begin met de creatie van een key-paar:
   
  $ ssh-keygen
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa): < ENTER>
  Enter passphrase (empty for no passphrase): x-x-x-x-x
  Enter same passphrase again: x-x-x-x-x
  Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa2.
  Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa2.pub.
  The key fingerprint is:
  7e:c1:0d:b2:31:74:3a:26:68:74:6a:8a:fb:eb:6d:8e user@lap2012
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  |  . . . .   |
  |  . + . o    |
  |  = . B .   |
  | . +  o B o   |
  |. .   S o .  |
  | .   .  .   |
  |.    . .   |
  | . o.  .    |
  | .E+o      |
  +-----------------+

   

 3. ssh-copy-id

  plaats de key op de server met het volgende commando:
  $ ssh-copy-id [​-i .ssh/id_rsa.pub] [-p <portnr>] [<user-account>@]<destination>
   
  Op mijn ubuntu/centos met externe poort 54322 en user-account "user"
  $ ssh-copy-id -p 54322 user@10.104.xy.101
   

  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
  user@10.28.101.14's password: x-x-x-x-x
  Number of key(s) added: 1
  Now try logging into the machine, with:  "ssh -p '54322' '10.104.xy.101'"
  and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

  We proberen vervolgens in te loggen:
  user@thismachine:~ $ ​ssh 10.104.xy.101 -p 54322

  Last login: Fri Apr 29 13:20:37 2016 from 10.28.101.101
  [user@localhost ~]$ 

   

 4. putty & keys
   
  Om een private key te gebruiken met putty vanuit windows, moeten we deze converteren naar putty-formaat met de utility puttygen. Dit kan onder ubuntu/mint als volgt:
   
  $ cd ~/.ssh
  $ sudo apt-get install putty-tools
  $ sudo puttygen id_rsa -o id_rsa.ppk
  Enter passphrase to load key: x-x-x-x-x
  $ ls -l
  total 28
  -rw------- 1 user user 1766 Apr 29 13:18 id_rsa
  -rw------- 1 root root 1460 Apr 29 14:12 id_rsa.ppk
  -rw-r--r-- 1 user user 394 Apr 29 13:18 id_rsa.pub
  -rw------- 1 user user 6418 Apr 29 10:19 known_hosts
  -rw-r--r-- 1 user user 6418 Apr 29 09:44 known_hosts.old

  Je kan nu de id_rsa.ppk gebruiken in putty ...

  screen-shot-2013-05-15-at-8.31.44-am

   

 5. cloud
   
  Vraag toegang aan je cloud servers (in-house) en (outside) aan de docent. Plaats hierop ook je public key en probeer in te loggen zonder paswoord.
   
 6. root
   
  In de settings van sshd_config staat meestal
  PermitRootLogin prohibit-password
  Cre-eer een key-paar voor je root account en test via intnet van mint naar je lokale ubuntu/centos.