home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

iptables at boot

 
Om een iptables uit te voeren bij startup van een server
kunnen we gebruik maken van iptables-persistent
https://linuxconfig.org/how-to-make-iptables-rules-persistent-after-reboot-on-linux
 
... maar er is een probleem met iptables-persistent
 
deze software kijkt alleen naar de huidige draaiende iptables-regels
en start ze op na boot. Als je echter een script schrijft in BASH met een aantal zaken die weinig te maken hebben met de iptables zelf, bijvoorbeeld: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward, dan worden deze bash-only commands helemaal niet bewaard. ... en dus ook niet uitgevoerd door iptables persistent.
 
Een oplossing bestaat erin systemd jouw iptables-script als een service te draaien ...
 

 1. cre-eer een systemd-service-entry
   
  $ sudo vim /etc/systemd/system/thisiptables.service
   

  [Unit]
  After=network.target
  
  [Service]
  ExecStart=/etc/iptables/iptables.sh 
  
  [Install]
  WantedBy=default.target

   
  (het bovenstaande is hoofdlettergevoeling)
  ExecStart verwijst naar je correcte (laatste) iptables-script ...
   

 2. enable de thisiptables.service
   
  $ sudo systemctl daemon-reload
  (om systemd te informeren van een nieuwe daemon)
   
  $ sudo systemctl enable thisiptables.service
   
 3. start de thisiptables.service
   
  $ sudo systemctl start thisiptables.service
   
 4. doe een reboot en controleer of je script werd uitgevoerd ...