home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

openVPN (2021)

We volgen de tutorial van digital ocean in de juiste volgorde:
 
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-and-configure-a-certificate-authority-ca-on-ubuntu-20-04
 
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-and-configure-an-openvpn-server-on-ubuntu-20-04