home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

destination NAT

 
DNAT = destination network address translation.
Dit is het doorgeven van services vanop een computer in het interne netwerk, naar het buitennetwerk toe; m.a.w. een soort van reverse NAT. Vroeger werd dit ook wel reverse masquerading genoemd.
 

 1. de bedoeling
   
  We zouden de twee webservers in onze LAN willen bereiken vanaf het buitennetwerk. Dat kan op het buiten-adres van de iptables-firewall (10.104.2xy.254) maar natuurlijk niet allebei op dezelfde poort. Bovendien wensen we zowel de web-service als de ssh-service te bereiken.
  De volgende mapping wordt voorgesteld in de opgave (http://linux800.be/services/iptables):
   
  ssh web1 -> poort 10122
  ssh web2 -> poort 10222
  web van web1 -> poort 8081
  web van web2 -> poort 8082
   
 2. principe
   
  • we zetten de FORWARD policy op DROP:
   iptables -vP FORWARD DROP
  • we openen de inkomende FORWARD poort in de FORWARD chain:
   iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  • we openen de uitgaande FORWARD poort in de FORWARD chain:
   iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10122 -j ACCEPT
  • we geven wat binnenkomt een nieuw adres + poortnr.:
   iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10122 -j DNAT --to 192.168.2xy.101:22
  • we voegen een algemen RELATED, ESTABLISHED toe:
   iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    
 3. we proberen voor web101
   
  #### Destination NAT -
  iptables -vP FORWARD DROP
  ## destination forward ports (ssh)
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  ## port 10122 >> web101:22
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10122 -j DNAT --to 192.168.200.101:22
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10122 -j ACCEPT
  ### forward related established
  iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

  We plaatsen bovenstaande in ons iptables test-script, en proberen ssh naar web101:

  user@lap17:~$ ssh 10.104.200.254 -p 10122
  user@10.104.200.254's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-93-generic x86_64)
  106 packages can be updated.
  31 updates are security updates.
  Last login: Mon Nov 27 18:30:44 2017 from 10.104.255.219
  $

  ... en dat lijkt te werken.
   

 4. de volledige DNAT declaratie
   
  Net onder de INPUT declaratie 
  ...
  #### Destination NAT -
  iptables -vP FORWARD DROP
  ## destination forward ports
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
  ## port 10122 >> web101:22
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10122 -j DNAT --to 192.168.200.101:22
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10122 -j ACCEPT
  ## port 10222 >> web102:22
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10222 -j DNAT --to 192.168.200.102:22
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10222 -j ACCEPT
  ## port 8081 >> web101:80
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 8081 -j DNAT --to 192.168.200.101:80
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 8081 -j ACCEPT
  ## port 8082 >> web102:80
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 8082 -j DNAT --to 192.168.200.102:80
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 8082 -j ACCEPT
  ### forward related established
  iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  ...

  En boven de PRINT
   

 5. testen
    
  $ lynx 10.104.200.254:8081
  Looking up '10.104.200.254' first
  DIT IS WEB101
   
  $ lynx 10.104.200.254:8082
  Looking up '10.104.200.254' first
  DIT IS WEB102
   
  $ ssh 10.104.200.254 -p 10122
  user@10.104.200.254's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-93-generic x86_64)
  Last login: Mon Nov 27 20:25:47 2017 from 10.104.255.219
  $ hostname
  ub164-WEB101

   

  $ ssh 10.104.200.254 -p 10222
  user@10.104.200.254's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-93-generic x86_64)
  Last login: Mon Nov 27 20:25:47 2017 from 10.104.255.219
  $ hostname
  ub164-WEB102

   

 6. volledige config en output
   
  #! /bin/bash
  #
  # iptables-script 
  # bvdb ( 02/11/2017 )
  ######################################################
  #
  # v = verbose, X = flush tables, F = delete non standard chains
   
  # general
  iptables -vX
  iptables -vF
   
  # nat and masquerading -t refers to table
  iptables -vt nat -F
  iptables -vt nat -X
   
  # mangling TCP header
  iptables -vt mangle -F
  iptables -vt mangle -X
   
  # reset policies -P refers to policies
  iptables -vP OUTPUT ACCEPT
   
  # turn off routing
  # echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  # turn on routing
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  ###### Dit is heel belangrijk in je script -- 
  ###### dan zie je wat je aan het doen bent:
  #
  ##>> my network interfaces: enp0s3 = 10.104.200.254/16 >> buiten
  ##>> my network interfaces: enp0s8 = 192.168.200.254/24 >> binnen
   
  ### implement NAT routing
  #
  ## NAT routing - enp0s3 is buiten en een unprotected network
  # het ip address aan de buitenkant van onze firewall is 10.104.200.254 (outside address)
  #
  iptables -vt nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j SNAT --to 10.104.200.254
   
  ## INPUT chain lo + ports 10022
  iptables -vP INPUT DROP
  iptables -vA INPUT -i lo -j ACCEPT
  iptables -vA INPUT -p TCP --dport 10022 -j ACCEPT
  iptables -vA INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
  #### Destination NAT -
  iptables -vP FORWARD DROP
  ## destination forward ports
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
  ## port 10122 >> web101:22
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10122 -j DNAT --to 192.168.200.101:22
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10122 -j ACCEPT
  ## port 10222 >> web102:22
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10222 -j DNAT --to 192.168.200.102:22
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10222 -j ACCEPT
  ## port 8081 >> web101:80
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 8081 -j DNAT --to 192.168.200.101:80
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 8081 -j ACCEPT
  ## port 8082 >> web102:80
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 8082 -j DNAT --to 192.168.200.102:80
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 8082 -j ACCEPT
  ### forward related established
  iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
  ### PRINT iptables configuration
  ###
  #
  echo ">>>>> iptables -n -L"
  iptables -n -L
  echo "--------------"
  #echo ">>>>> iptables -S"
  #iptables -S 
  #echo "--------------"
  echo ">>>>> iptables -t nat -L"
  iptables -t nat -L
  echo "--------------"
  #echo ">>>>> iptables -t mangle -L"
  #iptables -t mangle -L
  #echo "--------------"
  echo "routing set: " `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
  echo "=============="
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `FORWARD'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `PREROUTING'
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `POSTROUTING'
  Flushing chain `PREROUTING'
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `FORWARD'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `POSTROUTING'
  SNAT all opt -- in * out enp0s3 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  to:10.104.200.254
  ACCEPT all opt -- in lo out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0 
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10022
  ACCEPT all opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  state RELATED,ESTABLISHED
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:22
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:80
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10122 to:192.168.200.101:22
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10122
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10222 to:192.168.200.102:22
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10222
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8081 to:192.168.200.101:80
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8081
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8082 to:192.168.200.102:80
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8082
  ACCEPT all opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  state RELATED,ESTABLISHED
  >>>>> iptables -n -L
  Chain INPUT (policy DROP)
  target   prot opt source        destination     
  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10022
  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
   
  Chain FORWARD (policy DROP)
  target   prot opt source        destination     
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:22
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10122
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10222
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8081
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8082
  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
   
  Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  --------------
  >>>>> iptables -t nat -L
  Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:10122 to:192.168.200.101:22
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:10222 to:192.168.200.102:22
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:tproxy to:192.168.200.101:80
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:8082 to:192.168.200.102:80
   
  Chain INPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  SNAT    all -- anywhere       anywhere       to:10.104.200.254
  --------------
  routing set: 1
  ==============