home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

herhalingsoefening schijven en filesystems

 1. wat heb je
   
  In je virtuele server plaats je twee extra virtuele schijven van 80 GB. Schrijf hun ​/dev​ namen op.
  Doe een lsblk -f
   
 2. partitionneren
   
  In /dev/sdb​ creëer je de volgende partitie structuur (MBR):
  primary : /dev/sdb1 ​ 20GB
  primary ​: /dev/sdb2 ​ 20GB
  extended: rest van schijf
  logical swap in de extended van 2GB
  logical data volume van de rest van schijf
   
 3. formatteren
   
  formattteer ​/dev/sdb1​ en ​/dev/sdb2​ als ext4
  formatteer ​ /dev/sdb6 als xfs
  Formatteer ook de swap
   
  Schrijf de commando’s die je hebt gebruikt
   
 4. maak de mountpoints
   
  maak de mountpoints/sdb1​ , /sdb2​ en ​ /data​
  gebruik ​mount ​ om /dev/sdb1​ op ​ /sdb1​ te plaatsen,
  /dev/sdb2 ​ op ​/sdb2
  /dev/sdb6 ​ op​ /data
  activeer tenslotte de swap
   
  Schrijf de gebruikte mountcommando’s en het commando om de swap te
  activeren op.
   
 5. /etc/fstab
   
  umount​ de vier zo­-juist­-gemaakte partities en plaats ze in ​/etc/fstab ­­ ​
   
  test met  mount ­-av
   
  als je geen errors krijgt kun je ​
   
  df
    ​
  intikken om te zien of alles gelukt is.
   
  Als je absoluut zeker bent dat je geen fouten hebt gemaakt, herstart je de server.
  Als je er nog in kan na ongeveer 30 seconden, kun je nakijken of alles nog op zijn plaats staat.
   
 6. /dev/sdc
   
  verdeel /dev/sdc als volgt:
  partitie 1: 30GB xfs / mount point /mnt/my_XFS
  partitie 2: extended rest van disk
  partitie 5: 30GB ext4 / mount point /mnt/myEXT4
  partitie 6: rest van disk in btrfs / mount point /data/bread-n-bones
  .
  zet in de fstab op UUID