home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

 1. harde schijven
   
  Harde schijven krijgen in linux, een device naam; net zoals een cdrom of usb-stick.
  Die device naam begint meestal met /dev/sd
  De eerste harde schijf krijgt als naam /dev/sda
  de tweede /dev/sdb enzoverder.
   
 2. partities
   
  Harde schijven worden verdeeld in partities. Partities zijn delen van een harde schijf die mekaar niet overlappen. Partitioneren is een techniek om een harde schijf onder te verdelen o.a. voor gebruik met verschillende besturingssystemen (bijvoorbeeld een windows gedeelte en een linux gedeelte) of om besturingssysteem en data van mekaar te scheiden. In dat geval zorgt een 'disk-full' home-directory niet voor problemen met het besturingssysteem zelf.
   
  Linux gebruikt minstens 2 partities:
  een gewone root-partitie die begint bij de directory /
  en een swap-partitie. (uitzonderlijk kan ook een swap-file worden gebruikt)
   
  De swap-partitie wordt gebruikt voor virtueel geheugen, net zoals een pagefile.sys bij microsoft besturingssystemen.
   
  Om te partitioneren bestaat er enerzijds fdisk voor een MBR-partitionnering, anderzijds gdisk voor een GPT-partitionnering .
  Tenslotte is er ook nog de CLI-tool parted al dan niet met een GUI-frontend: gparted, waarmee je veel meer kan dan alleen partitionneren.
  Schijven groter dan 2 TeraByte kunnen niet gepartitionneerd worden met fdisk.
  Ik verwijs naar praktijkpagina's om de partitionnering met deze 3 tools onder de knie te krijgen.
   
 3. MBR-partitietabel
   
  In ons eerste voorbeeld brengen we een MBR-partitetabel op scherm. We kunnen de partities alleen aanmaken of aanpassen met fdisk.
  Met fdisk -l breng je de partitietabel op scherm:

  $ sudo fdisk -l
  Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
  Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  Disk identifier: 0x00029b5b
   
  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
  /dev/sda1  *    2048  217686015  108841984  83 Linux
  /dev/sda2    217688062  234440703   8376321  5 Extended
  /dev/sda5    217688064  234440703   8376320  82 Linux swap / Solaris

  In een MBR-structuur zijn er maximaal 4 primary partitions, en die krijgen de nummers 1 t.e.m. 4; één van deze primary partitions kan een extended partition zijn, waarin we een tiental logische partities kunnen parkeren. (fdisk spreekt over logical volumes, maar die term is misleidend). De logische partities krijgen de nummers 5 en hoger, ook al zijn er maar twee primary partitions.

  We proberen even gdisk op dezelfde schijf,
  maar de waarschuwing over MBR slaan we zeker niet in de wind !!!

  $ sudo gdisk -l /dev/sda
  GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8
   
  Partition table scan:
  >>> MBR: MBR only <<<
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
   
  ***************************************************************
  Found invalid GPT and valid MBR; 
  converting MBR to GPT format in memory. 
  ***************************************************************
   
  Disk /dev/sda: 234441648 sectors, 111.8 GiB
  Logical sector size: 512 bytes
  Disk identifier (GUID): 4F3BE656-BC8A-424C-A1BE-5C063B2ADEF8
  Partition table holds up to 128 entries
  First usable sector is 34, last usable sector is 234441614
  Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
  Total free space is 4973 sectors (2.4 MiB)
   
  Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
  1      2048    217686015  103.8 GiB  8300 Linux filesystem
  5    217688064    234440703  8.0 GiB   8200 Linux swap

  gdisk is niet geschikt voor MBR-ingedeelde partitietabellen. Je kan ze wel zichtbaar maken, maar gdisk geeft een waarschuwing. In ons voorbeeld blijft de extended partite onzichtbaar in de gdisk display.
   
  Nogmaals dezelfde schijf maar met parted:

  $ sudo parted /dev/sda print
  Model: ATA OCZ-ARC100 (scsi)
  Disk /dev/sda: 120GB
  Sector size (logical/physical): 512B/512B
  Partition Table: >>> msdos <<<
   
  Number Start  End  Size  Type   File system   Flags
  1   1049kB 111GB 111GB  primary  ext4      boot
  2   111GB  120GB 8577MB extended
  5   111GB  120GB 8577MB logical  linux-swap(v1)

  parted brengt de partitietabel op scherm, en detecteert de MBR als type 'msdos'
   

 4. GPT-partitietabel
   
  In dit tweede voorbeeld tonen we een GPT-ingedeelde schijf, weerom met de drie disk-tools: fdisk, gdisk en gparted.
   
  We beginnen met de ongeschikte fdisk
  $ sudo fdisk -l /dev/sdb
  WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! 
  The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
  Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
  Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  Disk identifier: 0x00000000
  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
  /dev/sdb1        1 3907029167 1953514583+ ee GPT
  Partition 1 does not start on physical sector boundary.

  fdisk waarschuwt dat deze een GPT-tabel niet kan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat GPT-onkundige software een lege MBR-partitetabel zou detecteren, werd er door gdisk een MBR-partitie aangemaakt van het type ee of GPT, die de ganse schijf bezet. fdisk ziet alleen deze valse-partitie.
   
  Als we de GPT-schijf bekijken met gdisk is alles in orde:

  $ sudo gdisk -l /dev/sdb
  >>> GPT <<< version 0.8.8
  Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  >>> GPT: present <<<
  Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
  Disk /dev/sda: 3907029168 sectors, 1.8 TiB
  Logical sector size: 512 bytes
  Disk identifier (GUID): 13840249-01D4-4F3C-94FB-690CA8C0C6CD
  Partition table holds up to 128 entries
  First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134
  Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
  Total free space is 2157 sectors (1.1 MiB)
  Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
  1      2048     1050623  512.0 MiB  EF00 EFI System Partition
  2     1050624     1550335  244.0 MiB  8300 
  3     1550336   3907028991  1.8 TiB   8E00 

  GPT-partities krijgen de nummers 1 t.e.m. 128, (tenzij er bij aanvang plaats is voorzien voor meer dan 128 partities).
   
  Ook met parted is alles in orde:

  $ sudo parted /dev/sdb print
  Model: ATA WDC WD2003FZEX-0 (scsi)
  Disk /dev/sdb: 2000GB
  Sector size (logical/physical): 512B/4096B
  >>> Partition Table: gpt <<<
  Number Start  End   Size  File system Name         Flags
  1   1049kB 538MB  537MB  fat32    EFI System Partition boot
  2   538MB  794MB  256MB  ext2
  3   794MB  2000GB 2000GB 

  parted is de enige linux disk-tool waarme we beide formaten kunnen aanpassen.
   
   

 5. formatteren
   
  Om je partities te kunnen gebruiken moet je deze formatteren. In linux heb je de keuze tussen de volgende courante filesystems:
   

  ext3

  Third Extended File System oftewel ext3 is een bestandssysteem dat wordt gebruikt door Linux-besturingssystemen. Het is tegenwoordig standaard voor de meeste Linux-distributies. Ext3 is in essentie een ext2-bestandssysteem aangevuld met een journaal.

  ext4

  De opvolger van ext3. Kan partities aan tot 1 EXAbyte, verbeterde automatische defragmentatie, meer dan 32000 subdirectories, journaal checksumming, sneller maar toch achterwaards compatibel met ext3 en ext2.

  xfs

  XFS heeft de volgende eigenschappen: alleen journaliseren van metadata, dynamische uitbreiding van filegrootte, striped allocation: optimalisering van doorvoer door I/O-operaties te laten samenvallen met de stripes op een RAID-disksysteem, defragmentatie terwijl het bestandssysteem wordt gebruikt
  een realtime-I/O-API (voor hard- of soft-realtimetoepassingen, zoals videostreaming), allocate-on-flush: een manier om fragmentatie te verminderen door het samenvoegen van allocaties voor langzaam groeiende bestanden

  btrfs

  Btrfs (B-tree FS, uitgesproken als Butter FS[1][2]) is een copy-on-write-bestandssysteem ontworpen en geïmplementeerd door Oracle en uitgebracht onder de GNU General Public License (GPL) voor Linuxsystemen. Btrfs is gemaakt als een antwoord op ZFS en de tekortkomingen van de huidige bestandssystemen. (source: nl.wikipedia)

  zfs

  De naam betekent Zettabyte File System, maar is nu bekend als een letterwoord. Dit omdat de datalimiet een zettabyte is. ZFS is een 'nextgen'- of hybride-bestandsysteem, met name omdat er enkele functies, zoals RAID en volume management, geïntegreerd zijn. Dit is bij de momenteel gangbare bestandssystemen niet het geval. Met ZFS kan indien data op een (RAID) set van meerdere harde schijven is opgeslagen, deze set schijven vervolgens aan een ander systeem (met ZFS) gekoppeld worden om verder te worden gebruikt. (source: nl.wikipedia)

   
  ext4 en xfs, zijn momenteel binnen linux de meest populaire filesystems. Binnen linux kan je ook schijven en USB-disks lezen, schrijven en formatteren onder FAT32, NTFS en exFAT.
   
  Om na te gaan welke filesystems je linuxmachine momenteel ondersteunt, tik je het volgende commando:

  $ ls /sbin/mkfs* -l
  -rwxr-xr-x 1 root root 10440 Sep 2 2015 /sbin/mkfs
  -rwxr-xr-x 1 root root 18736 Sep 2 2015 /sbin/mkfs.bfs
  -rwxr-xr-x 1 root root 31216 Sep 2 2015 /sbin/mkfs.cramfs
  lrwxrwxrwx 1 root root   6 Sep 9 2015 /sbin/mkfs.ext2 -> mke2fs
  lrwxrwxrwx 1 root root   6 Sep 9 2015 /sbin/mkfs.ext3 -> mke2fs
  lrwxrwxrwx 1 root root   6 Sep 9 2015 /sbin/mkfs.ext4 -> mke2fs
  lrwxrwxrwx 1 root root   6 Sep 9 2015 /sbin/mkfs.ext4dev -> mke2fs
  -rwxr-xr-x 1 root root 27608 Mar 18 2014 /sbin/mkfs.fat
  -rwxr-xr-x 1 root root 27144 Sep 2 2015 /sbin/mkfs.minix
  lrwxrwxrwx 1 root root   8 Mar 18 2014 /sbin/mkfs.msdos -> mkfs.fat
  lrwxrwxrwx 1 root root   6 Dec 18 2013 /sbin/mkfs.ntfs -> mkntfs
  lrwxrwxrwx 1 root root   8 Mar 18 2014 /sbin/mkfs.vfat -> mkfs.fat
  -rwxr-xr-x 1 root root 269880 Dec 18 2013 /sbin/mkfs.xfs

  Je kan mkfs gebruiken -- met de juiste opties -- om te formatteren in een van de op jouw systeem geinstalleerde filesystems:

  $ mkfs
  Usage: mkfs [options] [-t type fs-options] device [size]
  Options:
  -t, --type=TYPE file system type, when undefined ext2 is used
   fs-options  parameters to real file system builder
   device    path to a device
   size     number of blocks on the device
  -V, --verbose  explain what is done
         defining -V more than once will cause a dry-run
  -V, --version  output version information and exit
         -V as version must be only option
  -h, --help    display this help and exit
  For more information see mkfs(8).

  Maar het is makkelijker gebruik te maken van de commando-reeks mkfs.<fs>
   
  Hieronder formatteren we /dev/sdb6 in ext4:

  # mkfs.ext4 /dev/sdb6
  mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
  Filesystem label= OS type: Linux
  Block size=4096 (log=2)
  Fragment size=4096 (log=2)
  Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
  262144 inodes, 1047808 blocks
  52390 blocks (5.00%) reserved for the super user
  First data block=0 
  Maximum filesystem blocks=1073741824
  32 block groups
  32768 blocks per group, 32768 fragments per group
  8192 inodes per group
  Superblock backups stored on blocks: 
  32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
  Allocating group tables: done              
  Writing inode tables: done              
  Creating journal (16384 blocks): done
  Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

   
  Hieronder formatteren we /dev/sdc3 in xfs:

  $ sudo mkfs.xfs /dev/sdc3
  meta-data=/dev/sdc3       isize=256  agcount=4, agsize=393152 blks
       =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=0
  data   =            bsize=4096  blocks=1572608, imaxpct=25
       =            sunit=0   swidth=0 blks
  naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0
  log   =internal log      bsize=4096  blocks=2560, version=2
       =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
  realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0

   
  En tenslotte formatteren we /dev/sda1 in fat32:

  $ sudo mkfs.vfat /dev/sda1
  mkfs.fat 3.0.26 (2014-03-07)

   
  Om een swap-partitie in te richten gebruik je het commando mkswap:

  # mkswap /dev/sda3
  Setting up swapspace version 1, size = 2096124 KiB
  no label, UUID=65a03aaa-782f-4280-a643-cf9661a5c552

   

 6. mounten

  Omdat linux partities geen drive letters krijgen moet alles vertrekken vanuit de / root-directory. Dat betekent dat een cdrom ergens een plaats vindt in de directoryhiërarchie.
  Die plaats noemen we een mountpoint.
   
  Mountpoints maak je zelf, met mkdir, meestal als root.
  Je systeem heeft minstens EEn mountpoint, en dat is de root-directory, /
   
  Als we het commando mount zonder opties gebruiken, krijgen we een overzicht van alle reeds ge-mount-te filesystems:

  $ mount
  /dev/sda2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
  tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
  proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
  sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
  udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
  devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
  /dev/sda5 on /home/ftp type xfs (rw)
  /dev/sdc1 on /home/ftp/images type xfs (rw)
  //172.16.0.15/install on /hades type cifs (ro,mand)
  //172.16.0.100/x_drive$ on /xdrive type cifs (rw,mand)
  /dev/scd0 on /media/cdrom0 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,user=bert)

   
  Om de eerder (in punt 5 ) geformatteerde partities te mounten kun je de volgende commando's intikken:

  $ sudo mkdir /home2
  $ sudo mount /dev/sdc3 /home2
   
  $ sudo mkdir /mnt/dosdir
  $ sudo mount /dev/sdc1 /mnt/dosdir/
  $ 

   
  Je kan de mounts ook bekijken met df:

  $ df
  Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
  /dev/sda1    30831612 4983392 24259024 18% /
  none          4    0     4  0% /sys/fs/cgroup
  udev       1009124    4  1009120  1% /dev
  tmpfs       204980  1148  203832  1% /run
  none        5120    0   5120  0% /run/lock
  none       1024880   76  1024804  1% /run/shm
  none       102400   24  102376  1% /run/user
  /dev/sdc3    6280192  32928  6247264  1% /home2
  /dev/sdc1    5232640    4  5232636  1% /mnt/dosdir

   

 7. fstab
   
  Mounten is tijdelijk. Als je na het mounten je machine herstart zijn al je eerdere mounts weg. Om je mounts permanent te maken moet je ze bewaren in een bestand /etc/fstab:

  /etc/fstab: static file system information.
  #
  # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
  #
  # / was on /dev/sda1 during installation
  UUID=8edab9a6-56fc-434f-a489-02de4bb85d2f /        ext4  errors=remount-ro 0    1
  # swap was on /dev/sda5 during installation
  UUID=f8d0f84f-7c36-4687-a6b3-dad4de924f55 none      swap  sw       0    0
  #
  # dit is commentaar
  #
  # dit wordt onze eerdere # mount /dev/sdc3 /home2
  /dev/sdc3    /home2 xfs   defaults    0    0

  Om de /etc/fstab te testen moeten we eerst de originele /home2 in ons voorbeeld umount -en. Dat kunnen we doen met:

  $ sudo umount /home2

  We testen daarna met df of die eerste manuele mounts werkelijk weg zijn.
  Daarna kunnen we gebruik maken van het volgende commando om te zien of de fstab goed is geconfigureerd:
   
  $ sudo mount -a

  En dat kontrolleren we tenslotte met df  

  Als je umount kun je dit doen op mountpoint of op device-naam. Je kan een partitie op verschillende plaatsen tegelijk mounten. Als je umount op device-naam wordt de laatste mount eerst ge-umount.