home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

gebruikers en groepen

 1. een gebruiker aanmaken en voorzien van een paswoord
   
  Een gebruiker aanmaken kan je alleen als je sudo rechten hebt, of als je bent ingelogd als root.
  We gebruiken het commando useradd, en de parameter -m om onmiddellijk een home-directory aan te maken:
  In dit voorbeeld heeft de user met de naam gebruiker sudo rechten:
  gebruiker@mint182-genk ~ $ sudo useradd -m jessy
  gebruiker@mint182-genk ~ $ sudo passwd jessy
  Enter new UNIX password: * * * * * *
  Retype new UNIX password: * * * * * *
  passwd: password updated successfully

  nu gaan we even testen of de user jessy kan werken ..

  gebruiker@mint182-genk ~ $ su jessy
  Password: * * * * * *
  jessy@mint182-genk /home/gebruiker $ cd
  jessy@mint182-genk ~ $ pwd
  /home/jessy
  jessy@mint182-genk ~ $ whoami
  jessy

  Gebruikers verwijderen doe je met het commando userdel
  --> zoals in het volgende voorbeeld:
   
  gebruiker@mint182-genk ~ $  userdel alfons
   

 2. een paswoord geven aan de root gebruiker
   
  Bij ubuntu en linuxmint wordt er bij installatie dikwijls geen paswoord gegeven aan de gebruikter root. Je kan dat zelf instellen als je sudo-rechten hebt:
  gebruiker@mint182-genk ~ $ sudo passwd
  [sudo] password for gebruiker: * * * * * *   (paswoord v/d gebruiker)
   
  Enter new UNIX password: * * * * * * * * * *  (2 x in te stellen root-paswoord)
  Retype new UNIX password: * * * * * * * * * *
   
  passwd: password updated successfully

  Eerst tik je het paswoord in van de ingelogde gebruiker met de sudo-rechten;
  Daarna wordt je tweemaal gevraagd een paswoord in te geven voor de root gebruiker.
   
  Je kan nu root worden met het commando su:

  gebruiker@mint182-genk ~ $ su
  Password: * * * * * * * * * *
   
  mint182-genk gebruiker # pwd
  /home/gebruiker
   
  mint182-genk gebruiker # cd $HOME
  mint182-genk ~ # pwd
  /root
   
  mint182-genk gebruiker # whoami
  root

    

 3. gebruikers bekijken in /etc/passwd
   
  Het bestand /etc/passwdbevat alle in linux gedefinieerde gebruikers
  De root gebruiker staat altijd bovenaan, met userID 0 ...
  Als we de bovenste 5 regels will zien tikken we in ...
   
  jessy@mint182-genk ~ $ head -n 5 /etc/passwd
  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
  bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
  sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
  sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
  ...

   
  Nieuwe gebruikers worden onderaan toegevoegd. Hun userIDs beginnen bij 1000
  Als we de onderste 5 regels willen bekijken kunnen we het commando tail gebruiken:
   
  jessy@mint182-genk ~ $   tail -n 5 /etc/passwd

  ...
  usbmux:x:121:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/bin/false
  vboxadd:x:999:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
  gebruiker:x:1000:1000:gebruiker,,,:/home/gebruiker:/bin/bash
  rita:x:1001:1001::/home/rita:
  jessy:x:1002:1002::/home/jessy:

   
  De user-accounts tussenin, zijn service- en system-accounts
   

 4. groepen
   
  In de /etc/passwd file staat de userID op de derde plaats;
  rechts ervan, op de vierde positie, staat de groupID van de hoofdgroep van die gebruiker.
   
  Je kan alle groepen op je systeem bekijken in het bestand /etc/group:
  root:x:0:
  daemon:x:1:
  bin:x:2:
  sys:x:3:
  adm:x:4:syslog,gebruiker
  tty:x:5:
  disk:x:6:
  lp:x:7:
  mail:x:8:
  news:x:9:
  uucp:x:10:
  man:x:12:
  proxy:x:13:
  kmem:x:15:
  dialout:x:20:
  fax:x:21:
  voice:x:22:
  cdrom:x:24:gebruiker
  floppy:x:25:
  tape:x:26:
  sudo:x:27:gebruiker
  audio:x:29:pulse
  dip:x:30:gebruiker
  www-data:x:33:
  backup:x:34:
  operator:x:37:
  list:x:38:
  irc:x:39:
  src:x:40:
  gnats:x:41:
  shadow:x:42:
  utmp:x:43:
  video:x:44:
  sasl:x:45:
  plugdev:x:46:gebruiker
  staff:x:50:
  games:x:60:
  users:x:100:
  nogroup:x:65534:
  systemd-journal:x:101:
  systemd-timesync:x:102:
  systemd-network:x:103:
  systemd-resolve:x:104:
  systemd-bus-proxy:x:105:
  input:x:106:
  crontab:x:107:
  syslog:x:108:
  netdev:x:109:
  messagebus:x:110:
  uuidd:x:111:
  ssl-cert:x:112:
  lpadmin:x:113:gebruiker
  lightdm:x:114:
  nopasswdlogin:x:115:
  ntp:x:116:
  mlocate:x:117:
  ssh:x:118:
  avahi-autoipd:x:119:
  avahi:x:120:
  bluetooth:x:121:
  scanner:x:122:saned
  colord:x:123:
  pulse:x:124:
  pulse-access:x:125:
  nm-openvpn:x:126:
  rtkit:x:127:
  saned:x:128:
  vboxsf:x:129:
  gebruiker:x:1000:
  sambashare:x:130:gebruiker
  rita:x:1001:
  jessy:x:1002:

  In dit voorbeeld (ubuntu) heeft elke gebruiker zijn eigen hoofdgroep met dezelfde naam, helemaal onderaan.
  Als een gebruiker in nevengroepen zit, wordt dit vermeld achter de groepsnaam.
   
  In de groep sudo (groupID 27) zit momenteel allen de user met als naam gebruiker.
   

 5. een gebruiker toevoegen aan de groep sudo
   
  voorbeeld:
   
  $ sudo usermod -a -G sudo <gebruikersnaam>