home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

permissions


 • Maak in je home directory een file aan met als naam testpermissions. Zet er een tekst in "qsdf" (zonder de quotes)
 • Maak in je home directory een file aan met als naam testscript. Zet in testscript het commando "mate-terminal &" (zonder de quotes)
 • Probeer testscript uit te voeren (dit lukt niet, welke error zie je?)
 • Maak testscript executable
 • Voer testscript nogmaals uit; werkt het nu?
 • Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-rw-r--
 • Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-r--r--
 • Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-rw----
 • Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-r-----
 • Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-------
 • Verander nu de permissions van testpermissions in -r--------
 • kun je na de vorige stap testpermissions nog editeren en wegschrijven?
  kun je testpermissions nu nog deleten?

 • Verander nu de permissions van testscript in -rwxrwxr-x
 • Verander nu de permissions van testscript in -rwxr-xr-x
 • Verander nu de permissions van testscript in -rwxr-x----
 • Verander nu de permissions van testscript in -rwx------
 • Verander nu de permissions van testscript in -rwxrwx---
 • Verander nu de permissions van testscript in ---x------
 • kun je na de vorige stap testscript nog uitvoeren?
 • Verander nu de permissions van testscript in -r-x------
 • kun je na de vorige stap testscript terug uitvoeren?