home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

debian based software beheer

Op deze webpagina geven we een kort overzicht van software beheer onder debian-like distributies (debian, ubuntu, linuxmint e.a.). We houden de voorbeelden kort en ter zake en gaan er niet heel diep op in.

 • Software Beheer gebeurt in debian-like distro's meestal met de utility apt.
 • Er bestaat ook een interactieve versie van apt die aptitude heet.
 • Vroeger waren er aparte apt-[programma's] zoals apt-get en apt-cache. Die werken nog steeds en worden aangeroepen door het apt commando dat eigenlijk een python script is om andere routines op te roepen. Je kan het script bekijken met less /usr/local/bin/apt
 • Zowel apt-get als apt als aptitude gebruik je in je terminal.
 • apt-get maakt onderliggend gebruik van een andere utility , dpkg, die soms snel zeer interessante informatie oplevert. Daar gaan we ook enkele voorbeelden van bekijken.
   
 1. software beheer overzicht

  • repositories updaten
   apt update
    
  • software installeren
   apt install
    
  • software verwijderen
   apt remove
    
  • software dependencies verwijderen
   apt autoremove
    
  • alles inclusief config files verwijderen
   apt purge
    
  • software opnieuw configureren
   dpkg-reconfigure
    
  • grote problemen oplossen
   apt-get -f install
    
  • software zoeken
   aptitude search <zoekstring>
    
  • geinstalleerde software op scherm brengen
   dpkg -l | less
    
  • geinstalleerde software filteren met grep
   dpkg -l | grep <zoekstring>
    
  • van een pakket de geinstalleerde files op scherm brengen
   dpkg -L
    
  • één pakket updaten
   apt install
    
  • alle pakketten op je machine updaten
   apt upgrade (first do apt update to sync your repo's)
    
  • je pakketten en je kernel updaten
   apt dist-upgrade (first do apt update to sync your repo's)
    
    
 2. repositories

  Linux wordt geïnstalleerd en geupdate vanaf het netwerk. De software wordt verdeeld vanaf verschillende sites. Op zo'n site staan er dan verschillende repositories per versie van bvb ubuntu-22.04 en/of ubuntu-20.04.
   
  De software is er verdeeld over verschillende directories in main, universe, restricted en multiverse. (main - Canonical-supported free and open-source software, universe - Community-maintained free and open-source software, restricted - Proprietary drivers for devices, multiverse - Software restricted by copyright or legal issues)
   
  Op een debian-like systeem worden de repositories bijgehouden in het bestand
  /etc/apt/sources.listen in een subdirectory /etc/apt/sources.list.d)
  Die ziet er op en mint 20.3 misschien als volgt uit:

  $ grep -v "^#" /etc/apt/sources.list
   
  deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted
  deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted
  deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted
  deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted
  deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
  deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
  deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe
  deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe
  deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse
  deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse
  deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates multiverse
  deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates multiverse
  deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
  deb-src http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security multiverse
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security multiverse

  Omdat hier regelmatig wijzigingen worden doorgevoerd, is het noodzakelijk om regelmatig je lokale sources.list te updaten. Daat doe je met het commando:
  $ sudo apt update
   

 3. dependencies

  dependencies zijn programma-pakketten die door een ander pakket (dikwijls meerdere andere pakketten) worden gebruikt. Vaak gaat het om libraries of utilities.
  Bij de installaite van de apache web-server merken we op deze ubuntu server 7 dependencies:
   
  $ sudo apt install apache2
   
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
   
  The following extra packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap ssl-cert
   
  Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine apache2-suexec-custom apache2-utils openssl-blacklist
  The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
   

 4. software beheer voorbeelden

   

  • repositories updaten: apt update
   $ sudo apt update
    
   [sudo] password for sigurd: 
   Get:1 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease [11,5 kB]
   Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease            
   Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]   
   Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]    
   Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]   
   Get:6 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial/partner amd64 Packages [3.344 B]
   Get:7 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial/partner i386 Packages [3.620 B]
   Get:8 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial/partner Translation-en [1.964 B]
   Ign:9 http://packages.linuxmint.com serena InRelease          
   Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 Packages [257 kB]
   Get:11 http://packages.linuxmint.com serena Release [24,2 kB]         
   Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages [527 kB]
   Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [513 kB]
   Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main Translation-en [214 kB]
   Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages [460 kB]
   Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 Packages [245 kB]
   Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [446 kB]
   Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe Translation-en [180 kB]
   Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main Translation-en [109 kB]
   Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages [110 kB]
   Get:21 http://packages.linuxmint.com serena Release.gpg [819 B]        
   Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe i386 Packages [97,4 kB]
   Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe Translation-en [56,5 kB]
   Get:24 http://packages.linuxmint.com serena/upstream amd64 Packages [36,2 kB] 
   Get:25 http://packages.linuxmint.com serena/upstream i386 Packages [36,2 kB]
   Get:26 http://packages.linuxmint.com serena/import amd64 Packages [7.331 B]
   Get:27 http://packages.linuxmint.com serena/import i386 Packages [7.346 B]   
   Fetched 3.654 kB in 1s (2.405 kB/s)            
   Reading package lists... Done

    

  • software installeren: apt install
   $ sudo apt install mc
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   The following additional packages will be installed:
   mc-data
   Suggested packages:
   arj catdvi | texlive-binaries dbview djvulibre-bin gv links | w3m | lynx
   odt2txt python-boto python-tz
   The following NEW packages will be installed:
   mc mc-data
   0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 307 not upgraded.
   Need to get 1.664 kB of archives.
   After this operation, 7.009 kB of additional disk space will be used.
   Do you want to continue? [Y/n] y
   Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 mc-data all 3:4.8.15-2 [1.202 kB]
   Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 mc amd64 3:4.8.15-2 [462 kB]
   Fetched 1.664 kB in 0s (5.832 kB/s)
   Selecting previously unselected package mc-data.
   (Reading database ... 223895 files and directories currently installed.)
   Preparing to unpack .../mc-data_3%3a4.8.15-2_all.deb ...
   Unpacking mc-data (3:4.8.15-2) ...
   Selecting previously unselected package mc.
   Preparing to unpack .../mc_3%3a4.8.15-2_amd64.deb ...
   Unpacking mc (3:4.8.15-2) ...
   Processing triggers for doc-base (0.10.7) ...
   Processing 1 added doc-base file...
   Registering documents with scrollkeeper...
   Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) ...
   Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
   Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5) ...
   Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) ...
   Setting up mc-data (3:4.8.15-2) ...
   Setting up mc (3:4.8.15-2) ...
   update-alternatives: using /usr/bin/mcview to provide /usr/bin/view (view) in auto mode

    

  • software verwijderen: apt remove
   $ sudo apt remove mc
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   The following package was automatically installed and is no longer required:
   mc-data
   Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
   The following packages will be REMOVED:
   mc
   0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 307 not upgraded.
   After this operation, 1.464 kB disk space will be freed.
   Do you want to continue? [Y/n] y
   (Reading database ... 224254 files and directories currently installed.)
   Removing mc (3:4.8.15-2) ...
   update-alternatives: using /usr/bin/vim.tiny to provide /usr/bin/view (view) in auto mode
   Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5) ...
   Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) ...

    

  • nutteloze software dependencies verwijderen: apt autoremove
   $ sudo apt auto-remove
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   The following packages will be REMOVED:
   mc-data
   0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 307 not upgraded.
   After this operation, 5.545 kB disk space will be freed.
   Do you want to continue? [Y/n] y
   (Reading database ... 224166 files and directories currently installed.)
   Removing mc-data (3:4.8.15-2) ...
   Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
   Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) ...
   Processing triggers for doc-base (0.10.7) ...
   Processing 1 removed doc-base file...
   Registering documents with scrollkeeper...

    

  • alles inclusief config files verwijderen: apt purge
   $ sudo apt purge mc
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   The following packages will be REMOVED:
   mc*
   0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 307 not upgraded.
   After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
   Do you want to continue? [Y/n] y
   (Reading database ... 223905 files and directories currently installed.)
   Removing mc (3:4.8.15-2) ...
   Purging configuration files for mc (3:4.8.15-2) ...

    

  • software opnieuw configureren: dpkg-reconfigure
   $ sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.7
    
   Checking if update is needed.
   Checking server version.
   Running queries to upgrade MySQL server.
   Checking system database.
   mysql.columns_priv                 OK
   mysql.db                      OK
   mysql.engine_cost                 OK
   mysql.event                    OK
   mysql.func                     OK
   mysql.general_log                 OK
   mysql.gtid_executed                OK
   mysql.help_category                OK
   mysql.help_keyword                 OK
   mysql.help_relation                OK
   mysql.help_topic                  OK
   mysql.innodb_index_stats              OK
   mysql.innodb_table_stats              OK
   mysql.ndb_binlog_index               OK
   mysql.plugin                    OK
   mysql.proc                     OK
   mysql.procs_priv                  OK
   mysql.proxies_priv                 OK
   mysql.server_cost                 OK
   mysql.servers                   OK
   mysql.slave_master_info              OK
   mysql.slave_relay_log_info             OK
   mysql.slave_worker_info              OK
   mysql.slow_log                   OK
   mysql.tables_priv                 OK
   mysql.time_zone                  OK
   mysql.time_zone_leap_second            OK
   mysql.time_zone_name                OK
   mysql.time_zone_transition             OK
   mysql.time_zone_transition_type          OK
   mysql.user                     OK
   The sys schema is already up to date (version 1.5.1).
   Checking databases.
   sys.sys_config                   OK
   Upgrade process completed successfully.
   Checking if update is needed.

    

  • grote problemen oplossen: apt-get -f install
   zie punt 5 case: googleearth, hieronder, laatste actie ...
    
  • software zoeken: aptitude search
   $ aptitude search googleearth
    
   p  googleearth-package       - utility to automatically build a Debian pa
   p  libgeo-googleearth-pluggable-pe - module to generate GoogleEarth Documents 

    

  • geinstalleerde software op scherm brengen met less: dpkg -l | less
   Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
   | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
   |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
   ||/ Name                    Version                  Architecture Description
   +++-=======================================================================
   ii accountsservice               0.6.40-2ubuntu11.3             amd64    query and manipulate user account information
   ii acl                     2.2.52-3                  amd64    Access control list utilities
   ii acpi-support                0.142                   amd64    scripts for handling many ACPI events
   ...
   :

    

  • geinstalleerde software filteren met grep: dpkg -l | grep <zoekstring>
   $ dpkg -l | grep firefox
    
   ii firefox                   50.0.2+linuxmint1+serena          amd64    Safe and easy web browser from Mozilla
   ii firefox-locale-en              50.0.2+linuxmint1+serena          amd64    English language pack for Firefox

    

  • van een pakket de geinstalleerde files op scherm brengen: dpkg -L
   $ dpkg -L ddate
    
   /.
   /usr
   /usr/bin
   /usr/bin/ddate
   /usr/share
   /usr/share/man
   /usr/share/man/man1
   /usr/share/man/man1/ddate.1.gz
   /usr/share/lintian
   /usr/share/lintian/overrides
   /usr/share/lintian/overrides/ddate
   /usr/share/doc
   /usr/share/doc/ddate
   /usr/share/doc/ddate/copyright
   /usr/share/doc/ddate/changelog.Debian.gz
   /usr/share/doc/ddate/README.org.gz

    

  • één pakket updaten: apt install
   $ sudo apt install firefox
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   Suggested packages:
   fonts-lyx
   Recommended packages:
   xul-ext-ubufox
   The following packages will be upgraded:
   firefox
   1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 306 not upgraded.
   Need to get 46,5 MB of archives.
   After this operation, 1.525 kB disk space will be freed.
   Get:1 http://packages.linuxmint.com serena/upstream amd64 firefox amd64 53.0+linuxmint1+serena [46,5 MB]
   Fetched 46,5 MB in 4s (10,2 MB/s)  
   (Reading database ... 224660 files and directories currently installed.)
   Preparing to unpack .../firefox_53.0+linuxmint1+serena_amd64.deb ...
   Unpacking firefox (53.0+linuxmint1+serena) over (50.0.2+linuxmint1+serena) ...
   Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5) ...
   Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) ...
   Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
   Processing triggers for mintsystem (8.3.0) ...
   Setting up firefox (53.0+linuxmint1+serena) ...
   Installing new version of config file /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox ...
   Please restart all running instances of firefox, or you will experience problems.

    

  • alle pakketten op je machine updaten: apt upgrade
   (first do apt update to sync your repo's)
   $ sudo apt upgrade
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   Calculating upgrade... Done
   The following packages will be upgraded:
   apt apt-transport-https apt-utils bind9-host bsdutils chromium-codecs-ffmpeg-extra cifs-utils console-setup
   console-setup-linux dbus dbus-x11 desktop-file-utils distro-info-data dnsmasq-base dnsutils dpkg dpkg-dev
   eject firefox-locale-en fonts-opensymbol gdebi gdebi-core ghostscript ghostscript-x
   gir1.2-appindicator3-0.1 gir1.2-gst-plugins-base-0.10 gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gir1.2-gstreamer-1.0
   gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-networkmanager-1.0 grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common gstreamer0.10-alsa
   gstreamer0.10-gconf gstreamer0.10-gnomevfs gstreamer0.10-plugins-base:i386 gstreamer0.10-plugins-base
   gstreamer0.10-plugins-base-apps gstreamer0.10-plugins-good:i386 gstreamer0.10-plugins-good
   gstreamer0.10-pulseaudio gstreamer0.10-x gstreamer0.10-x:i386 gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-base
   gstreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-pulseaudio gstreamer1.0-tools
   gstreamer1.0-x ifupdown iio-sensor-proxy im-config imagemagick imagemagick-6.q16 imagemagick-common
   indicator-application init init-system-helpers initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core
   isc-dhcp-client isc-dhcp-common keyboard-configuration klibc-utils kpartx kpartx-boot krb5-locales
   libapparmor1 libappindicator0.1-cil libappindicator1 libappindicator3-1 libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0
   libarchive13 libaudiofile1:i386 libbind9-140 libblkid1 libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6:i386 libc6-dbg
   libc6-dev libdbus-1-3 libdbus-1-3:i386 libdns-export162 libdns162 libdpkg-perl libdrm-amdgpu1
   libdrm-amdgpu1:i386 libdrm-intel1 libdrm-intel1:i386 libdrm-nouveau2 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1
   libdrm-radeon1:i386 libdrm2 libdrm2:i386 libegl1-mesa libegl1-mesa-drivers libevent-2.0-5 libexiv2-14
   libfdisk1 libfreetype6:i386 libfreetype6 libgail-3-0 libgbm1 libgc1c2 libgd3 libgd3:i386
   libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-glx libglapi-mesa:i386 libglapi-mesa
   libgles1-mesa libgles2-mesa libglib2.0-0 libglib2.0-0:i386 libglib2.0-bin libglib2.0-data
   libgnutls-openssl27 libgnutls30 libgnutls30:i386 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2
   libgssapi-krb5-2:i386 libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0:i386
   libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer-plugins-base1.0-0:i386 libgstreamer-plugins-good1.0-0
   libgstreamer1.0-0 libgstreamer1.0-0:i386 libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libhogweed4
   libhogweed4:i386 libicu55 libicu55:i386 libisc-export160 libisc160 libisccc140 libisccfg140
   libjavascriptcoregtk-4.0-18 libk5crypto3 libk5crypto3:i386 libklibc libkrb5-3 libkrb5-3:i386
   libkrb5support0 libkrb5support0:i386 liblwres141 libmagickcore-6.q16-2 libmagickwand-6.q16-2
   libmetacity-private3a libmount1 libnettle6 libnettle6:i386 libnm-glib-vpn1 libnm-glib4 libnm-gtk-common
   libnm-gtk0 libnm-util2 libnm0 libnma-common libnma0 libnspr4:i386 libnspr4 libnss3:i386 libnss3 libnss3-1d
   libnss3-nssdb libpam-systemd libpci3 libpcsclite1 libpulse-mainloop-glib0:i386 libpulse-mainloop-glib0
   libpulse0 libpulse0:i386 libpulsedsp:i386 libpulsedsp libpurple-bin libpurple0
   libreoffice-avmedia-backend-gstreamer libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-base-drivers
   libreoffice-calc libreoffice-common libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-gnome libreoffice-gtk
   libreoffice-impress libreoffice-java-common libreoffice-math libreoffice-ogltrans libreoffice-pdfimport
   libreoffice-sdbc-firebird libreoffice-sdbc-hsqldb libreoffice-writer libsane:i386 libsane libsane-common
   libservlet3.1-java libsmartcols1 libsmbclient libssl1.0.0:i386 libssl1.0.0 libsystemd0 libsystemd0:i386
   libtiff5 libtiff5:i386 libudev1 libudev1:i386 libuuid1 libuuid1:i386 libwayland-egl1-mesa libwbclient0
   libwebkit2gtk-4.0-37 libxatracker2 libxml2:i386 libxml2 libxpm4 libxpm4:i386 libxslt1.1:i386 libxslt1.1
   linux-firmware linux-libc-dev locales login makedev mdm metacity metacity-common mint-upgrade-info
   mint-y-theme mintbackup mintdesktop mintlocale mintsources mintupdate mintupload mount multiarch-support
   nano ndiswrapper ndiswrapper-dkms ndiswrapper-utils-1.9 network-manager network-manager-gnome
   network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome ntfs-3g ntp ntpdate openjdk-8-jre
   openjdk-8-jre-headless openssl os-prober passwd pciutils pidgin pidgin-data pulseaudio
   pulseaudio-module-bluetooth pulseaudio-module-x11 pulseaudio-utils python-crypto python-imaging
   python-libxml2 python-pil python3-crypto python3-pil python3-uno resolvconf samba-common samba-libs
   sane-utils smbclient sni-qt sudo systemd systemd-sysv tcpdump thermald udev uno-libs3 ure util-linux
   uuid-runtime virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11 wget xdg-utils
   xserver-xorg-video-amdgpu xsltproc
   306 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
   Need to get 289 MB of archives.
   After this operation, 5.901 kB of additional disk space will be used.
   Do you want to continue? [Y/n] 

    

  • je pakketten en je kernel updaten: apt dist-upgrade
   (first do apt update to sync your repo's)

   $ sudo apt dist-upgrade
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   Calculating upgrade... Done
   The following packages were automatically installed and are no longer required:
   linux-headers-3.19.0-71 linux-headers-3.19.0-71-generic
   linux-image-3.19.0-71-generic linux-image-extra-3.19.0-71-generic
   Use 'apt-get autoremove' to remove them.
   The following NEW packages will be installed:
   linux-headers-3.19.0-80 linux-headers-3.19.0-80-generic
   linux-headers-4.4.0-75 linux-headers-4.4.0-75-generic
   linux-image-3.19.0-80-generic linux-image-4.4.0-75-generic
   linux-image-extra-3.19.0-80-generic linux-image-extra-4.4.0-75-generic
   The following packages will be upgraded:
   linux-generic-lts-vivid linux-generic-lts-xenial
   linux-headers-generic-lts-vivid linux-headers-generic-lts-xenial
   linux-image-generic-lts-vivid linux-image-generic-lts-xenial
   6 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
   Need to get 132 MB of archives.
   After this operation, 590 MB of additional disk space will be used.

    
   OBSOLETE

   case: google earth -- mint18.1 (ubu16.04.2)

    

  • wat installeren: aptitude search
   $ aptitude search earth
    
   p  googleearth-package       - utility to automatically build a Debian package
   p  libgeo-googleearth-pluggable-pe - module to generate GoogleEarth Documents 
   p  libosgearth-dev         - osgEarth development files        
   p  libosgearth-dev:i386      - osgEarth development files        
   p  libosgearth3          - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearth3:i386        - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthannotation3     - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthannotation3:i386   - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthfeatures3      - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthfeatures3:i386    - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthqt3         - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthqt3:i386       - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthsymbology3      - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthsymbology3:i386   - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthutil3        - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  libosgearthutil3:i386      - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  openscenegraph-plugin-osgearth - OpenSceneGraph plugins for osgEarth    
   p  openscenegraph-plugin-osgearth: - OpenSceneGraph plugins for osgEarth    
   p  osgearth            - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  osgearth:i386          - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O
   p  osgearth-data          - Dynamic 3D terrain rendering toolkit for O

   de eerste hit, googleearth-package lijkt een goeie start ...
    

  • install googleearth-package apt install
   $ sudo apt install googleearth-package
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   Recommended packages:
   libldap-2.4-2:i386 libdb5.3:i386 libgnutls26:i386 libsasl2-2:i386
   libsasl2-modules-db:i386
   The following NEW packages will be installed:
   googleearth-package
   0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 10,1 kB of archives.
   After this operation, 61,4 kB of additional disk space will be used.
   Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/multiverse amd64 googleearth-package all 1.2.2 [10,1 kB]
   Fetched 10,1 kB in 0s (153 kB/s)     
   Selecting previously unselected package googleearth-package.
   (Reading database ... 224651 files and directories currently installed.)
   Preparing to unpack .../googleearth-package_1.2.2_all.deb ...
   Unpacking googleearth-package (1.2.2) ...
   Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
   Setting up googleearth-package (1.2.2) ...

    

  • wat nu -- geen pictogram dpkg -L
   We vinden inderdaad niets terug op de desktop noch in het menu; we onderzoek even of er executables in googleearth-package zitten:
   $ dpkg -L googleearth-package 
    
   /.
   /usr
   /usr/share
   /usr/share/man
   /usr/share/man/man1
   /usr/share/man/man1/make-googleearth-package.1.gz
   /usr/share/doc
   /usr/share/doc/googleearth-package
   /usr/share/doc/googleearth-package/README.Debian
   /usr/share/doc/googleearth-package/copyright
   /usr/share/doc/googleearth-package/changelog.gz
   /usr/bin
   /usr/bin/make-googleearth-package

   De laatste regel bevat de enige binary ... het proberen waard ...
    

  • uitvoeren van make-googleearth-package

   $ make-googleearth-package
    
   cat: /etc/mailname: No such file or directory
   --2017-05-09 08:51:10-- http://dl.google.com/earth/client/current/GoogleEarthLinux.bin
   Resolving dl.google.com (dl.google.com)... 172.217.20.110, 172.217.20.110, 2a00:1450:400e:80b::200e
   Connecting to dl.google.com (dl.google.com)|172.217.20.110|:80... connected.
   HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
   Length: 33688483 (32M) [application/octet-stream]
   Saving to: ‘GoogleEarthLinux.bin’
    
   GoogleEarthLinux.bi 100%[===================>] 32,13M 21,5MB/s  in 1,5s  
    
   2017-05-09 08:51:12 (21,5 MB/s) - ‘GoogleEarthLinux.bin’ saved [33688483/33688483]
    
   Google Earth for GNU/Linux 6.0.3.2197
   Supported Google Earth version: 6.0.3.2197
   ./
   ./googleearth.xpm
   ./desktop_icons/
   ./desktop_icons/pro/
   ./desktop_icons/pro/product_logo_128.png
   ...
   ./desktop_icons/consumer/product_logo_32.png
   ./setup.sh
   ./googleearth-linux-x86.tar
   ./setup.data/
   ./setup.data/locale/
   ...
   ./setup.data/locale/de/LC_MESSAGES/loki-uninstall.mo
   ...
   ./setup.data/bin/FreeBSD
   ./README.linux
   ./googleearth-icon.png
   ...
   ./googleearth-data.tar
   ./postinstall.sh
   ./bin/
   ./bin/googleearth
   ./preuninstall.sh
   Package: googleearth
    
   Version: 6.0.3.2197+1.2.0-1
   Section: non-free/science
   Priority: optional
   Maintainer: <bert@mint18-00>
   Architecture: amd64
   Depends: fonts-liberation, libfreeimage3, lsb-core, libqtcore4, libgl1-mesa-glx, libglu1-mesa , libcurl3:i386, libsm6:i386, libfontconfig1:i386, libxt6:i386, libxrender1:i386, libxext6:i386, libgl1-mesa-glx:i386, libgl1-mesa-dri:i386
   Suggests: lib32nss-mdns|libnss-mdns:i386, libgl1-nvidia-glx:i386, libgl1-fglrx-glx:i386
   Description: Google Earth, a 3D map/planet viewer
   Package built with googleearth-package.
   dpkg-deb: building package 'googleearth' in './googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb'.
   -----------------------------
   Success!
   You can now install the package with e.g:
    
   sudo dpkg -i googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb
   -----------------------------

   Enkele opmerkingen:

   • make-googleearth-package gebeurt als gewone gebruiker
   • we krijgen een heleboel dependencies te zien
   • Op de laatste regel toont googleearth-package wat we vervolgens moeten doen ...
     
  • software installeren met dpkg -i
    
   $ sudo dpkg -i googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb
    
   Selecting previously unselected package googleearth.
   (Reading database ... 224657 files and directories currently installed.)
   Preparing to unpack googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb ...
   Unpacking googleearth (6.0.3.2197+1.2.0-1) ...
   dpkg: dependency problems prevent configuration of googleearth:
   googleearth depends on libfreeimage3; however:
   Package libfreeimage3 is not installed.
   googleearth depends on lsb-core; however:
   Package lsb-core is not installed.
   googleearth depends on libcurl3:i386; however:
    
   dpkg: error processing package googleearth (--install):
   dependency problems - leaving unconfigured
   Processing triggers for shared-mime-info (1.5-2ubuntu0.1) ...
   Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5.1) ...
   Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) ...
   Errors were encountered while processing:
   googleearth

   Maar dit liep fout af ... dependency problems - leaving unconfigured en Errors were encountered while processing: googleearth
    

  • problemen oplossen met apt-get -f install
    
   $ sudo apt-get -f install
    
   Reading package lists... Done
   Building dependency tree    
   Reading state information... Done
   Correcting dependencies... Done
    
   The following additional packages will be installed:
   alien at debhelper debugedit dh-autoreconf dh-strip-nondeterminism  libasn1-8-heimdal:i386 libcurl3:i386 libdb5.3:i386  libfile-stripnondeterminism-perl libfreeimage3 libgssapi3-heimdal:i386  libhcrypto4-heimdal:i386 libheimbase1-heimdal:i386 libheimntlm0-heimdal:i386  libhx509-5-heimdal:i386 libjxr0 libkrb5-26-heimdal:i386 libldap-2.4-2:i386  libopenjp2-7 libroken18-heimdal:i386 librpmbuild3 librpmsign3 librtmp1:i386  libsasl2-2:i386 libsasl2-modules-db:i386 libwind0-heimdal:i386 lsb-core  lsb-invalid-mta lsb-security ncurses-term pax po-debconf rpm s-nail 
    
   Suggested packages:
   dh-make rpm-i18n lsb libmail-box-perl elfutils rpmlint rpm2html 
    
   Recommended packages:
   libmail-sendmail-perl
    
   The following NEW packages will be installed:
   alien at debhelper debugedit dh-autoreconf dh-strip-nondeterminism  libasn1-8-heimdal:i386 libcurl3:i386 libdb5.3:i386  libfile-stripnondeterminism-perl libfreeimage3 libgssapi3-heimdal:i386  libhcrypto4-heimdal:i386 libheimbase1-heimdal:i386 libheimntlm0-heimdal:i386  libhx509-5-heimdal:i386 libjxr0 libkrb5-26-heimdal:i386 libldap-2.4-2:i386  libopenjp2-7 libroken18-heimdal:i386 librpmbuild3 librpmsign3 librtmp1:i386  libsasl2-2:i386 libsasl2-modules-db:i386 libwind0-heimdal:i386 lsb-core  lsb-invalid-mta lsb-security ncurses-term pax po-debconf rpm s-nail
   0 upgraded, 35 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    
   1 not fully installed or removed.
    
   Need to get 4.627 kB of archives.
   After this operation, 16,2 MB of additional disk space will be used.
   Do you want to continue? [Y/n] y
    
   Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libjxr0 amd64 1.1-6 [158 kB]
   Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 libopenjp2-7 amd64 2.1.0-2.1ubuntu0.1 [103 kB]
   ...
   Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main i386 librtmp1 i386 2.4+20151223.gitfa8646d-1build1 [58,0 kB]
   Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 libcurl3 i386 7.47.0-1ubuntu2.2 [208 kB]
   Fetched 4.627 kB in 0s (9.647 kB/s) 
   Extracting templates from packages: 100%
   Selecting previously unselected package libjxr0:amd64.
   (Reading database ... 225490 files and directories currently installed.)
   Preparing to unpack .../libjxr0_1.1-6_amd64.deb ...
   Unpacking libjxr0:amd64 (1.1-6) ...
   ...
   Selecting previously unselected package libcurl3:i386.
   Preparing to unpack .../libcurl3_7.47.0-1ubuntu2.2_i386.deb ...
   Unpacking libcurl3:i386 (7.47.0-1ubuntu2.2) ...
   Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu7) ...
   Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
   Processing triggers for systemd (229-4ubuntu17) ...
   Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
   Processing triggers for doc-base (0.10.7) ...
   Processing 1 added doc-base file...
   Registering documents with scrollkeeper...
   Setting up libjxr0:amd64 (1.1-6) ...
   Setting up libopenjp2-7:amd64 (2.1.0-2.1ubuntu0.1) ...
   Setting up libfreeimage3:amd64 (3.17.0+ds1-2) ...
   Setting up lsb-invalid-mta (9.20160110ubuntu0.2) ...
   Setting up at (3.1.18-2ubuntu1) ...
   ...
   Setting up debhelper (10.2.2ubuntu1~ubuntu16.04.1) ...
   Setting up alien (8.95) ...
   Setting up lsb-core (9.20160110ubuntu0.2) ...
    
   Setting up googleearth (6.0.3.2197+1.2.0-1) ...
    
   Setting up dh-autoreconf (12~ubuntu16.04.1) ...
   Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu7) ...
   Processing triggers for systemd (229-4ubuntu17) ...
   Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...

   ... en we hebben nu een pictogram in mate-menu van linux mint
   ... en als we er op klikken werkt google-earth