home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

organisatie bestandssysteem

 
In Linux wordt de harde schijf helemaal anders beheerd dan in windows:

 • Zo zijn er geen drive letters.
 • De slash, / wordt gebruikt om directory-niveaus van mekaar te scheiden; niet de backslash.
 • De organisatie op schijf is sterk verschillend: Software staat bijvoorbeeld in /usr en directories van gebruikers vind je in /home.

De basis van het systeem gaat terug tot de root-directory:

/

Van hieruit vertrekt de hiërarchie van het filesysteem.
De inhoud van de root directory ziet er als volgt uit:

$ ls /

bin  initrd.img mnt   tmp   boot  lib   proc   usr
etc  lost+found root   srv   var  dev   home   initrd  
media opt     sbin   sys   vmlinuz

 
Eén van de moeilijkste dingen in linux voor beginners, is de vraag: "Waar staat dit of dat?" Hieronder proberen we daar een beknopt antwoord op te geven ...

/

de root directory: de top van de pyramide

/bin

user binaries, gebruikerscommando's zoals cp, ls en vele andere

/sbin      

system binaries: commando's voor de systeembeheerder, zoals schijfbeheer (fdisk), netwerkbeheer e.a. (vb.: route, ifconfig)

/lib

libraries: de programma's op je linux systeem gebruiken deze libraries voor veel voorkomende procedures

/usr

programma's en externe pakketten (gnome, kde, openoffice, andere) // de organisatie is functioneel en niet per pakket. Dit wil zeggen dat alle user commando's (/usr/bin), alle libraries (/usr/lib) en alle systeem commando's (/usr/sbin) van alle pakketten samen zitten in daarvoor bestemde subdirectories. In windows systemen zit een pakket meestal in zijn eigen subdirectory, onder Program files, maar in linux wordt het pakket als het ware in stukken getrokken en functioneel over verschillende directories verspreid. Op die manier worden dezelfde DLL's tientallen keren teruggevonden.

/home

de home directories van de verschillende gebruikers behalve de root gebruiker

/root

de home directory van de root gebruiker. We noemen deze directory "de directory: root"

/etc

configuratiebestanden op je systeem

/dev

devices: device files geven rechtstreekse toegang tot de hardware

/media       

removable media: cdroms, floppies, usb sticks en geheugenkaarten worden 'gemount' in deze directory op zogenaamde mountpoints. Een mountpoint is gewoon
een lege directory

/mnt

netwerk shares e.a. devices werden hier vroeger gemount. Wordt nu minder gebruikt

/boot

je bootloader en je linuxkernel zitten hier

/var

variabele files: log files, printer spooler, mail queue en andere variabele bestanden tbv. DNS, proxyserver en andere daemons (een daemon is een linux service)

/tmp

temporary files: zoals die worden gecreëerd door allerlei programma's als firefox, office, mc e.a.

/opt

in sommige distributies (SuSE, ...) worden hier de grotere software pakketten geplaatst

/proc

je kijkt hier binnen in de processen die op je systeem draaien, rechtstreeks in het geheugen.

/sys

je kijkt binnen in het geheugen naar de hardware informatie van je huidige systeem

/srv

default directory voor sommige web of ftp servers