home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

basisbegrippen


 
A. wildcards
 

 1. Hoe vind je in /usr/share/pixmaps alle files die eindigen op
  .png
  Hoe vind je alle files die eindigen op
  png
  Is er een verschil?
   
 2. Hoe vind je in /etc alle files die eindigen op conf?
  Zoek met man van ls wat de optie -d betekent.
  Zoek nu opnieuw alle files die eindigen op conf in /etc met die optie -d bij ls.
   
  Idem voor: hoe vind je in /etc alle files die eindigen op .d? Test met en zonder de -d optie.
   
 3. Hoe vind je in /etc alle files die op de tweede plaats de letter i hebben?
   

B. path
 

 1. Ga naar jouw home directory. Dat doe je met één van de volgende mogelijkheden:

  • $ cd
  • $ cd $HOME
  • $ cd ~
    

  Tik vervolgens:

  • $ pwd
  • $ ls
    

  Daarna:

  • $ cd /home
  • $ pwd
  • $ ls
    

  Wat is het verschil tussen jouw home-directory (/home/<jelogin>) en de directory /home?
   

 2. Start in jouw home directory. Maak er twee subdirs:
  vuilbak en dump
  Wat is vanuit jouw home het relatief path naar vuilbak?
  Wat is het absoluut path naar dump?

  Ga nu naar vuilbak.
  Welk commando gebruik je?
  Wat is nu je relatief path naar dump?
  Is het absoluut path veranderd?

  Wat is het absoluut path naar /etc?
  Wat is vanuit jouw directory vuilbak het relatieve path naar /etc?

 3. Test het volgende:
   
  cd ~/dump && pwd
   
  doe daarna
   
  cd $HOME/vuilbak && pwd
   
  is ~/dump een absoluut of een relatief path?
  is $HOME/vuilbak een absoluut of een relatief path?
  (iets is relatief als het commando afhangt van de plaats waarop je je op dat ogenblik bevindt)
  meaning of tilde in linux
   
  Tot slot: waarvoor dient && (zoek dit op op het internet)

 
C. piping en redirection
 

 1. Test het volgende:
   
  ls -l /etc | head
  ls -l /etc | tail
   
  tik dan:
   
  cd $HOME
  ls -l /etc > etc.dir
   
  kijk met ls of je inderdaad een file etc.dir hebt in je home directory.
  gebruik vervolgens het commando file op etc.dir.
  Wat voor type file is dit?
   
  bekijk vervolgens dit bestand met less daarna met more en dan met cat
   
  bekijk het bestand nogmaals maar deze keer met head, tail en tac.