home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

ownership

Het beheer van toegangsrechten is in Linux en UNIX eenvoudig gehouden en uiterst functioneel. We gaan van start met ownership, in een volgende pagina vervolgen we met permissions.
 

 1. ownership
   
  Elk bestand op je computer behoort tot een EIGENAAR en een GROEP. Heel dikwijls zijn eigenaar en groep aan mekaar gelijk. Je kan de eigenaar en groep van een bestand zichtbaar maken met het commando ls -l:
  joris@mint16-001:~$ ls -l
  total 5392
  -rwx------ 1 root root  1933 2006-04-20 10:32 archive.key
  drwx------ 23 joris joris  4096 2008-09-08 16:20 cursus_2001
  drwx------ 4 joris joris  4096 2008-09-08 15:32 cursus_services
  drwx------ 3 joris joris  4096 2009-03-03 09:24 Desktop
  drwx------ 2 joris joris  4096 2008-08-07 15:01 dns_config
  drwx------ 2 joris joris  24576 2008-10-15 12:35 googledocsbackup
  drwx------ 2 joris joris  4096 2008-09-08 15:29 homefiles
  -rwx------ 1 joris joris 1123242 2008-08-18 15:08 Iceweasel_wallpaper.png
  drwxrwxr-x 2 joris users  4096 2008-09-08 15:35 linux800
  -rwx------ 1 joris joris  4185 2009-01-13 14:30 mbox
  drwx------ 2 joris joris  4096 2008-09-08 15:24 Templates
  -rwx------ 1 joris joris  2209 2008-11-14 15:44 terminal_firewall.dia
  -rwx------ 1 joris joris  27163 2008-11-14 15:39 terminal-srv_firewall.png
  drwx------ 2 joris joris  4096 2008-11-18 12:36 testdirectory
  drwx------ 2 joris joris  4096 2008-09-08 15:36 testen_opdrachten_examens
  -rwx------ 1 joris joris  1849 2008-11-14 14:12 VLAN-DHCP.dia
  -rwx------ 1 joris joris  13158 2008-11-14 12:25 VLAN-DHCP.png

  In dit voorbeeld is het eerste bestand eigendom van root, alle andere bestanden zijn eigendom van user joris; de folder linux800 is ook eigendom van joris maar behoort tot de groep users.
   
  De eigendom van een bestand of directory wordt automatisch ingesteld als de file wordt aangemaakt. De persoon die is ingelogd wordt eigenaar van de files en directories die hij/zij zelf maakt. Alleen de root gebruiker kan de eigenaar aanpassen.
  Dat kan met commando chown.
   
  syntax:
  chown <nieuwe eigenaar> <bestand/directory>
   
  voorbeeld:

  joris@mint16-001:~$ chown roland VLAN-DHCP.dia
  chown: changing ownership of `VLAN-DHCP.dia': Operation not permitted

  Als gewone gebruiker is het niet toegestaan de eigendom van bestanden en directories aan te passen.
   
  Maar als root lukt het wel:

  joris@mint16-001:~$ su
  Password: ********
  mint16-001:/home/joris# chown roland VLAN-DHCP.dia
  mint16-001:/home/joris# ls -l VLAN-DHCP.*
  -rwx------ 1 roland joris 1849 2008-11-14 14:12 VLAN-DHCP.dia
  -rwx------ 1 joris  joris 13158 2008-11-14 12:25 VLAN-DHCP.png

   Zoals je ziet is de groep gebleven wat ze was.
  Je kan tegelijkertijd groep en eigenaar aanpassen met chown door beide in te geven, gescheiden met een :
   
  De syntax is nu:
  chown <nieuwe eigenaar>:<nieuwe groep> <bestand/directory>
   
  voorbeeld:

  mint16-001:/home/joris# chown roland:roland VLAN-DHCP.png
  mint16-001:/home/joris# ls -l VLAN-DHCP.*
  -rwx------ 1 roland joris  1849 2008-11-14 14:12 VLAN-DHCP.dia
  -rwx------ 1 roland roland 13158 2008-11-14 12:25 VLAN-DHCP.png

   
   Als je een volledige directory met hierin alle subdirectories en alle files in een keer van eigenaar wil veranderen kan je gebruik maken van de optie -R

  mint16-001:/home/joris# chown -R roland.roland linux800
  mint16-001:/home/joris# ls -l linux800
  total 960
  -rwx------ 1 roland roland  9274 2008-09-08 15:35 linux800-logo-big.gif
  -rwx------ 1 roland roland 70098 2008-09-08 15:35 linux800-logo-big.png
  -rwx------ 1 roland roland  4503 2008-09-08 15:35 linux800-logo-big-t.gif
  -rwx------ 1 roland roland  2610 2008-09-08 15:35 linux800-logo-small.gif
  -rwx------ 1 roland roland 67278 2008-09-08 15:35 linux800-logo-small.png
  -rwx------ 1 roland roland  1854 2008-09-08 15:35 linux800-logo-small-t.gif
  -rwx------ 1 roland roland 427001 2008-09-08 15:35 linux_distro_timeline.jpg

   
  Tenslotte is het ook mogelijk alleen de groep van een bestand aan te passen met het commando chgrp
   
  voorbeeld:

  tim@M17 ~ $ ls -Rl
  -rw-rw-r-- 1 tim tim  0 apr 20 22:47 file
  drwxrwxr-x 2 tim tim 4096 apr 20 22:48 thismap
  ./thismap:
  -rw-rw-r-- 1 tim tim 0 apr 20 22:48 this-file
  $ su
  # chgrp -R users thismap
  # exit
  $ ls -Rl
  -rw-rw-r-- 1 tim tim   0 apr 20 22:47 file
  drwxrwxr-x 2 tim users 4096 apr 20 22:48 thismap
  ./thismap:
  -rw-rw-r-- 1 tim users 0 apr 20 22:48 this-file