home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

ubuntu 22 / 20 / 18

netconfig, keyboard, hostname, allerlei ...

 
Als we net een server hebben gecloond, moet deze voorzien worden van een correcte ip-configuratie een nieuwe hostname, en een minimale update ...
 

 1. start je cloon
   
  • zet je virtuele netwerk BRIDGED
  • start de cloon
  • login
  • tik nu aan de command-prompt (met sudo of als root):
   sudo echo -n > /etc/machine-id
  • het commando hierboven maakt de machine-id leeg, en bij opstart wordt die 'uniek' geregenereerd, zodat twee klonen op netwerk niveau nooit identiek blijken te zijn voor bijvoorbeeld een DHCP server ...
  • ...
  • herstart nogmaals je cloon ...
  • ...
  • test je toetsenbord (geef even AZERTY12345 in als usernaam om te proberen - daarna backspace en tik dan de juiste usernaam en log in ...)
  • login
  • zoek daarna je ip-adres ...
   user@ubu2204-c2c:~$ ip addr
   ip addr
   1: lo:
   2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:54:e4:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.123.74/24 brd 192.168.123.255 scope global dynamic enp0s3
   valid_lft 27290sec preferred_lft 27290sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe54:e481/64 scope link 
   valid_lft forever preferred_lft forever

    

 2. login met ssh
   
  Met het hoger ip-adres (192.168.123.74), kunnen we via SSH vanaf linux mint inloggen op onze server.
  linuxuser@laptop2019:~$ ssh user@192.168.123.74
  user@192.168.123.74's password: 
  Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 4.15.0-20-generic x86_64)
   
  * Documentation: https://help.ubuntu.com
  * Management:   https://landscape.canonical.com
  * Support:    https://ubuntu.com/advantage
   
  System information as of Fri May 18 09:22:41 UTC 2022
  System load: 0.21        Processes:       98
  Usage of /:  18.8% of 19.56GB  Users logged in:    1
  Memory usage: 13%        IP address for enp0s3: 10.104.255.238
  Swap usage:  0%
   
  Last login: Fri May 18 09:20:37 2022

  Als we inloggen met SSH staat ons toetsenbord automatisch goed.
  We kunnen gebruik maken van cut copy & paste in onze GUI-terminal.
  We kunnen waarschijnlijk werken met de FONT die we zelf willen ...
   

 3. software update
   
  Vooraleer onze net gemaakte kloon in gebruik te nemen is het belangrijk de software te updaten, met apt-get update en apt-get upgrade ...
   
  user@ubu2204-c2c:~$  sudo apt-get update
  [sudo] password for user: 
  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease      
  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease       
  Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease       
  Reading package lists... Done                         

  user@ubu2204-c2c:~$  sudo apt-get upgrade

  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  Calculating upgrade... Done
  The following packages will be upgraded:
  python3-software-properties software-properties-common
  2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 32.7 kB of archives.
  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
  Do you want to continue? [Y/n] y
  Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 software-properties-common all 0.96.24.32.2 [9916 B]
  ... 

   

 4. ifconfig
   
  installeer ifconfig met
   
  sudo apt install net-tools
   
 5. hostname
   
  Een kloon krijgt een nieuwe hostnaam alle je computers moeten een herkenbare en unieke naam hebben.
  • editeer /etc/hostname en vervang de huidige hostnaam door de nieuwe hostname...
   ubu2204-001
  • editeer /etc/hosts en plaats je nieuwe hostnaam eerst achteraan de lijn beginnend met 127.0.0.1 en daarna achter de lijn die begint met ::1
   127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost ubu2204-001
   ::1       localhost6.localdomain6 localhost6 ubu2204-001
    
   # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
   ::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
   fe00::0 ip6-localnet
   ff02::1 ip6-allnodes
   ff02::2 ip6-allrouters
   ff02::3 ip6-allhosts
  • herstart je ubuntu server ...
   user@ubu1804-c2c:~$ sudo init 6
   Connection to 10.104.255.238 closed by remote host.
   Connection to 10.104.255.238 closed.

   ... en maak opnieuw verbinding na een halve minuut ...

   linuxuser@laptop2019:~$ ssh user@10.104.255.238
   Last login: Fri May 18 09:22:42 2018 from 10.104.255.237
   user@ubu2204-001:~$ 

    

 6. indien nodig -- console toetsenbord corrigeren
   
  We spreken over het toesenbord in het virtualbox-venster. In een SSH sessie staat het toetsenbord ingesteld op de locale machine, dikwijls een LinuxMint of een windows client met BASH.
  Als je dan azerty12345 intikt en qwerty!@#$% krijgt als resultaat, kun je het toesenbord achteraf goed zetten met:
   
  $ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
   
  Volg daarna de wizzzard ...
   
 7. indien nodig -- locale settings aanmaken
   
  Als je teveel meldingen krijgt van het type ...
  perl: warning: Setting locale failed.
  perl: warning: Please check that your locale settings:
  LANGUAGE = (unset),
  LC_ALL = (unset),
  LC_MONETARY = "de_BE.UTF-8",
  LC_ADDRESS = "de_BE.UTF-8",
  LC_TELEPHONE = "de_BE.UTF-8",
  LC_NAME = "de_BE.UTF-8",
  LC_MEASUREMENT = "de_BE.UTF-8",
  LC_IDENTIFICATION = "de_BE.UTF-8",
  LC_NUMERIC = "de_BE.UTF-8",
  LC_PAPER = "de_BE.UTF-8",
  LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
  perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").
  locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

  ... dan kun je die ongevaarlijke WARNINGS (het zijn geen errors) wegwerken als volgt: ...
   
  user@ubu1804-c2c:~$  sudo locale-gen de_BE.UTF-8

  Generating locales (this might take a while)...
  de_BE.UTF-8... done
  Generation complete.

   

 8. netwerk statisch met netplan
   
  kort: http://new.linux800.eu/sysadmin/netplan
   
  uitgebreider: (zie hieronder)
    
  Sedert ubuntu 17.10 (een versie zonder LTS) is de software die het netwerk regelt in ubuntu, ifupdown vervangen door netplan. De configuratie is dan ook anders dan in de 24 vorige server-versies van ubuntu.
   
  We werken als sudo in de directory /etc/netplan
   
  In deze directory vinden we na installatie slechts EEn bestand:
   
  $ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
  # This is the network config written by 'subiquity'
  network:
  ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: true
  version: 2

  YAML is een populair alternatief voor HTML (https://en.wikipedia.org/wiki/YAML)
   
  $ sudo vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml

  # configuring enp0s3 in virtualbox
  network:
    version: 2
    ethernets:
       enp0s3:
         dhcp4: no
         dhcp6: yes
         addresses: 
          - 10.104.230.101/16
         routes: 
          - to: default
          - via: 10.104.255.254
         nameservers:
             addresses: [8.8.8.8, 10.28.100.10]

   
  We save-en dit bestand en herstarten netplan als volgt:
   
  $ sudo netplan apply
   
  de indents voor de keywords zijn belangrijk. De volgende error $ sudo netplan apply Error in network definition //etc/netplan/10-network.yaml line 7 column 8: expected mapping heeft als oplossing de indentations te corrigeren
   
  .. en we testen vervolgens met ifconfig
   

  user@ubu1804-001:~$ ifconfig
  enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.104.230.101 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.104.255.255
  ...

  mission accomplished